Oddziaływanie VC na finansowane przedsiębiorstwo - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oddziaływanie VC na finansowane przedsiębiorstwo - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Oddziaływanie VC na finansowane przedsiębiorstwo
Wpływ na decyzje strategiczne
Wpływ na decyzje operacyjne
Wpływ na strukturę organizacyjną
Wsparcie merytoryczne i wzrost standardów biznesowych Rozwój kontaktów biznesowych i wzrost zaufania do podmiotu
Wpływy finansowe i koszty pozyskanego finansowania
Efektywność wykorzystania pozyskanego finansowania
Wpływ na decyzje strategiczne
Konieczność ochrony interesów inwestora i dbania o właściwy z jego punktu widzenia kierunek rozwoju spółki, dający możliwość uzyskania założonych stóp zwrotu na zainwestowanym kapitale. Wpływ na decyzje operacyjne
Zastrzeganie przez fundusz prawa do zatwierdzania głównych decyzji operacyjnych oraz nadzorowania budżetowanego planu i na podstawie ich wykonania dokonywania niezbędnych zmian kadrowych i strategicznych
Wpływ na strukturę organizacyjną
Zastrzeganie praw do wprowadzania zmian kadrowych w spółce oraz zazwyczaj wprowadzają przedstawicieli do organów nadzorczych. Wsparcie merytoryczne i wzrost standardów biznesowych
Szerokie wsparcie na gruncie strategii finansowej i modelu biznesowego spółki. Rozwój kontaktów biznesowych i wzrost zaufania do podmiotu
Zainteresowanie funduszu danym podmiotem daje wyraźny sygnał, że podmiot ten rokuje ponad przeciętne szanse rozwoju. Wpływy finansowe i koszty pozyskanego finansowania
Pozyskany kapitału- forma podwyższenia kapitału zakładowego.
Efektywność wykorzystania pozyskanego finansowania
Efektywność wykorzystania finansowania jest wypadkową trzech grup czynników, a mianowicie czynników zależnych od spółki, poziomu wsparcia i zaangażowania przedstawicieli inwestora, a także możliwości kooperacji ze spółkami portfelowymi inwestora
Venture Capital (VC) to inwestycje kapitałowe dokonywane w fazie rozpoczęcia działalności przez przedsiębiorstwo, we wczesnej fazie jego rozwoju oraz jego ekspansji. Ze względu na to, iż inwestycje są dokonywane we wczesnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa oraz często dotyczą produktów i usług innowacyjnych są one obarczone wysokim ryzykiem. VC stanowią część inwestycji Private Equity, czyli inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwa, które nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz