Ochrona konkurencji - wykład 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona konkurencji - wykład 4 - strona 1 Ochrona konkurencji - wykład 4 - strona 2 Ochrona konkurencji - wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 4 16.03.2012 r.
Ustawa w celu ułatwienia sankcjonowania naruszeń w postaci porozumień ograniczających konkurencję zawiera przykładowy katalog porozumień ograniczających konkurencję. Jest on wzorowany po części na podobnym katalogu zawartym w art. 101 ust. 1 TFUE z drobnymi różnicami. W świetle art. 6 ust. 1 ustawy wyróżniono w sumie 8 przypadków porozumień ograniczających konkurencję:
Porozumienia cenowe, kartele cenowe (pkt. 1 ustawy: [Porozumienia polegające na] ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów) - takie porozumienia, których przedmiotem uzgodnienia pomiędzy przedsiębiorcami jest cena (najczęstszy, najpowszechniejszy typ porozumień ograniczających konkurencję); przede wszystkim ograniczyć konkurencję cenową próbują przedsiębiorcy, bo jest najbardziej szkodliwa z ich punktu widzenia, zmusza do rywalizacji. Zakazane jest bezpośrednie ustalanie ceny - wprost określone stosowane ceny (kwotowo lub procentowo). Motywy tych porozumień to wyłączenie mechanizmu konkurencji cenowej co zmniejsza presję rynkową oraz podniesienie cen i wyzysk dalszych uczestników rynku. Zakazane jest również pośrednie ustalanie cen - wówczas gdy przedsiębiorcy pomiędzy sobą będą koordynować np. politykę rabatową, upustową. Kartele cenowe dotyczą zarówno cen odsprzedaży lub skupu. Praktykę cenową traktuje się jako zarówno ograniczającą konkurencję, ale także jako praktykę eksploatacyjną, której celem i motywem jest wyzysk ekonomiczny pozostałych uczestników transakcji rynkowych.
Porozumienia kondycjonalne (pkt. 1 ustawy) - takie porozumienia, których przedmiotem są inne niż cena warunki transakcji, np. udzielane gwarancje, brak usług dostarczenia towaru. Celem takich porozumień jest obniżenie własnych kosztów dział. Ich przykładem są także porozumienia określające niekorzystne dla pozostałych stron transakcji warunki transakcji (np. terminy, żądanie dodatkowych gwarancji, tzw. opłaty pułkowe).
Porozumienia kontyngentowe (pkt. 2 ustawy: [Porozumienia polegające na] ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji lub zbytu oraz postępu technicznego lub inwestycji) - takie porozumienia, w których celem przedsiębiorców jest ograniczenie, np. podaży towarów. Są rynki, na których tego typu porozumienia mogą być bardzo skuteczne z punktu widzenia przedsiębiorców (rynki, na których występuje w miarę stały popyt na określone towary niezależnie od wysokości ceny, np. towary pierwszej potrzeby). W wyniku takiego porozumienie przedsiębiorcy mogą osiągnąć dwa cele: zmniejszenie produkcji zmniejsza koszty własne dział. oraz wzrost cen. Porozumienie dot. ograniczenia postępu technicznego również wiąże się z ograniczeniem kosztów własnych.


(…)

… branżach i nie należy ich ograniczać tylko do sfery zamówień publicznych, gdzie występują zmowy przetargowe. Zmowy przetargowe pojawiają się też tam gdzie organizuje się przetargi nieobjęte regulacją zamówień publ., np. firmy budujące fabrykę, deweloperzy budujący osiedla mieszkaniowe albo biurowce zawsze organizują przetarg na wykonanie usług budowlanych. Zmowy przetargowe są zmorą Polski…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz