Ocena własności mechanicznych materiałów - sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena własności mechanicznych materiałów - sprawozdanie - strona 1 Ocena własności mechanicznych materiałów - sprawozdanie - strona 2

Fragment notatki:

Imię i Nazwisko .................................................
Wydział .............................................................
Rok ................................ Grupa.....................
Data ćwiczenia ..................................................
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ MECHANICZNY
Wydziałowy Zakład Wytrzymałości Materiałów
Laboratorium Wytrzymałości Materiałów
ĆWICZENIE 12
OCENA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW
KOMPOZYTOWYCH – WSTĘPNA OCENA STRUKTURY,
PRÓBY ZGINANIA I TWARDOŚCI
1. Statyczne próby zginania. PN-EN ISO 178 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości podczas zginania.
1.1. Schemat układu obciążającego, typ próbki, wzory obliczeniowe.
σ
F
M
(1),
=
W
Ef =
lr /2
σ
f2
−σ
ε
f2
−ε
F ⋅ lr
M =
f1
,
4
f =
f1
f 2 = f (ε = 0,0025) ,
lr
2
,
b h
W = 6 ,
ε ⋅ l r2
,
6h
f1 = f (ε = 0,0005)
Rys. 1. Próba zginania trzypunktowego
Próbki prostopadłościenne lr/h =16 , f - strzałka ugięcia, M - moment zginający,σ - naprężenie zginające,
ε - odkształcenie względne, W - wskaźnik wytrzymałości na zginanie, σfM – wytrzymałość na zginanie
określona jako największe naprężenie przeniesione przez próbkę obliczone wg wzoru (1)
Ef – moduł sprężystości materiału określony w próbie zginania,
Maszyna wytrzymałościowa:......................., zakres1.............(............), działka elementarna ............(............)
1.2. Wyniki próby zginania 2
Tabela wyników próby zginania
L.p
Materiał
b
[mm]
h
[mm]
lr
[mm]
V
Fmax
σ fM
[mm/min] [kN] [MPa]
f1, f2
[mm]
σ f1, σ f2
[MPa]
E
[MPa]
1
2
3
1.3 Uwagi i wnioski:
1
Wartości w nawiasie oznaczają zakres i działkę elementarną podczas wyznaczania modułu sprężystości wzdłużnej.
Wykres obciążania dla uzyskania danych do wyznaczania modułu sprężystości oraz wykres z wyznaczania wytrzymałości
na zginanie sporządzić na oddzielnej kartce (A4)
2
2. Oznaczanie umownej wytrzymałości na ścinanie międzywarstwowe. PN-EN 2377 Lotnictwo i
kosmonautyka. Tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem szklanym. Metoda oznaczania umownej
wytrzymałości na ścinanie międzywarstwowe.
2.1. Schemat układu obciążającego, typ próbki, wzory obliczeniowe.
Układ obciążający jak na rys.1 ze zmienioną proporcją lr/h = 5 , próbki prostopadłościenne.
τ
=
3 Fmax

, τ
ILSS
4 bh
siły osiągnięta w próbie.
ILSS
- umowna wytrzymałość na ścinanie międzywarstwowe3, Fmax - największa wartość
Maszyna wytrzymałościowa........................, zakres 4............(............), działka elementarna..............(............)
2.2. Wyniki próby oznaczania umownej wytrzymałości na ścinanie międzywarstwowe τILSS .
Tabela wyników próby określania umownej wytrzymałości na ścinanie międzywarstwowe.
L.p.
Materiał
b
[mm]
h
[mm]
lr
[mm]
l r/h
V
[mm/min]
Fmax
[kN]
τ ILSS (lub σ
fM) [MPa]
Rodzaj zniszczenia
1
2
3
2.3. Uwagi i wnioski:
3
4
Skrót ILSS pochodzi od Interlaminar Shear Strength
W przypadku, gdy dla różnych wartości stosunku l/h stosowano różne zakresy maszyny wytrzymałościowej
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz