Ocena statystyczna i interpretacja wyników analizy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena statystyczna i interpretacja wyników analizy - wykład - strona 1 Ocena statystyczna i interpretacja wyników analizy - wykład - strona 2 Ocena statystyczna i interpretacja wyników analizy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Walidacja metod analitycznych -walidacja – działanie mające na celu potwierdzenie w sposób udokumentowany że procedury, procesy,  urządzenia, materiały, czynności i systemy rzeczywiście prowadzą do zaplanowanych wyniów -wymagane jest aby procedury analityczne i procesy wytwarzania były zwalidowane -podczas oceny procedur analitycznych i procesów zalecane jest stosowanie metod statystycznych analizy  danych specyficzność  zdolność jednoznacznego określenia badanej substancji w obecności składników które mogą  być obecne w próbce liniowość  zdolność do uzyskiwania wyników pomiaru analitycznego wpros proporcjonalnie do stężenia  substancji w próbie, w okreslonym zakresie zgodnie z wyznaczonym równaniem matematycznym (y=ax+b)  zależność między obu zmiennymi charakteryzuje współczynnikkorelacji r dokładność   zgodnośc pomiędzy uzyskanym wynikimepomiaru a wartością rzeczywistą dokładność jako: - procent odzysku substancji dodanej do próbki, odzysk oblicza się x/p 100% preczyja  zgodnośc pomiędzy niezaleznymu wynikami uzyskanymi w trakcie analizy danej próbki z  zastosowaniem danej procedury analitycznej  powtarzalność  precyzja wyników uzyskanych w tych samych warunkach pomiarowych (dane laboratorium,  analityk, instrument pomiarowy, odczynniki) wyznacza się ją na podstawie wartości obliczonego odchylenia standartowego seri  pomiarów  przeprowadzonych -w danym laboratorium -przez danego analityka  -z wykorzystaniem danego urządzenia pomiarowego -w krótkim czasie granica wykrywalności (limit of detection LOD)  najmniejsza ilość analitu, które może być wykryte daną  metodą, lecz niekoniecznie oznaczona z odpowiednią dokładnością zakres pomiarowy (range)  przedział między minimalną i max zawartością analitu w badanej próbie w  którym metoda analityczna ma odpowiednią linowość i dokładność i precyzję elastyczność   niezawodność analizy po wprowadzeniu niewielkich, celowych zmian parametrów metody Przykłady typowych zmian: stabilnośc roztworów, czas ektrakcji w przypadku GC: rózne kolumny, temperatura , szybkośc przepływu gazu nośnego  raport walidacyjny   powinien zaiwerać: -przedmiot i zakres wlaidacji, -rodzaj oznaczanych związków matrycy -opis metody -kryteria akceptacji -stosowane odczynniki, substancje porównawcze i wzorce -opis aparatury -parametry pomiaru opracowywanie wyników i ich statystyczna ocena błędy w nalizie chemicznej rodzaje błedów: -;przypadkowe – są niewielkie, a przyczyna nie znana -systematyczne – mają charakter stał, powodują zmianę sygnału zawsze w jednym kierunku i mają określoną  przyczynę ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz