Obszary gruntów osadowych niezdiagenezowanych - wykład - Ił

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obszary gruntów osadowych niezdiagenezowanych - wykład - Ił - strona 1 Obszary gruntów osadowych niezdiagenezowanych - wykład - Ił - strona 2

Fragment notatki:

Obszary gruntów osadowych niezdiagenezowanych
Do obszaru grantów osadowych niezdiagenezowanych należą grunty obszaru 007 oraz 008. Grunty obszaru 007 są to utwory pochodzenia jeziornego z okresu trzeciorzędowego pliocenu, a mianowicie iły plioceńskie (poznański, pstre). Występują one na znacznej powierzchni Niżu Polskiego (rys. 14.2), często pod gruntami czwartorzędowymi na nieznacznej głębokości (do kilku metrów), a lokalnie wychodzą na powierzchnię terenu.
Głównym składnikiem mineralogicznym tych iłów jest montmorylonit i illit. W związku ze znaczną zawartością montmorylonitu są bardzo wrażliwe na zawilgocenie, podlegają pęcznieniu, a przy wysuszeniu powstają w nich szczeliny. Są to grunty ekspansywne — mogą powstawać szkody w budynkach na nich posadowionych w wyniku pęcznienia jak i osiadania przy podsuszeniu (np. przez korzenie drzew). Grunty te są często zaburzone glacitektonicz-nie, szczególnie w zachodniej części Niżu Polskiego. Iły zaburzone glacitektonicznie charakteryzują się zlustrzonymi powierzchniami poślizgu, stąd mają obniżoną wytrzymałość na ścinanie (wg autora (bu = (M0° i cu = 5-50 kPa). W tych iłach warstwy nachylone pod dużym kątem, stwarzają możliwości częstych i szybkich poślizgów w wykopach budow­lanych i kopalniach odkrywkowych. Do tej grupy gruntów zalicza się też iły mioceńskie.
Grunty obszaru 008, odmienne od gruntów obszaru 007, występują we wschodniej części Gór Świętokrzyskich i zachodniej części Wyżyny Śląsko-Krakowsko-Częstochows-kiej. Są to utwory mioceńskie składające się z piasków, węgla brunatnego, iłów i pyłów, przeważnie przewarstwione. Mają bardzo zmienne właściwości fizyczne i mechaniczne i są trudnym podłożem budowlanym. Właściwości iłów plioceńskich i mioceńskich podano w tabeli 14.3. Grunty te do celów projektowych wymagają przeprowadzenia wnikliwych badań parametrów mechanicznych i wpływ zawilgocenia na ich zmianę.
Tabela 14.3. Właściwości iłów trzeciorzędowych, wg [26], z uzupełnieniami i zmianami autora
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz