Obowiązujące w Polsce międzynarodowe akty prawne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązujące w Polsce międzynarodowe akty prawne - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Obowiązujące w Polsce międzynarodowe akty prawne
Prawo lotnicze
• Ustawa z dn. 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (PL3)
• Wiążące uchwały Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
• Załączniki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym - Chicago 7 grudnia 1944
• Rozporządzenia ministra właściwego do spraw transportu dotyczące:
- bezpieczeństwa lotnictwa,
- budowy i eksploatacji statków powietrznych,
- budowy i eksploatacji urządzeń infrastruktury ruchu lotniczego
• Inne uchwały organizacji międzynarodowych na podstawie ratyfikowanych umów
międzynarodowych
- Europejska Konwencja Lotnictwa Cywilnego (ECAC),
- Zrzeszenie Władz Lotniczych (JAA),
- Europejska Organizacja d/s Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL)
• W czasie lotu w polskiej przestrzeni powietrznej i w czasie przebywania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie statki powietrzne … podlegają prawu polskiemu, chyba że prawo to stanowi inaczej. (Art. 6. PL3)
• Lot i manewrowanie statku powietrznego odbywają się zgodnie z przepisami obowiązującymi w granicach danego terytorium,
- na obszarze nie podlegającym zwierzchnictwu żadnego państwa - zgodnie z przepisami
międzynarodowymi. (Art. 8. PL3)
Polska przestrzeń powietrzna jest dostępna na równych prawach dla wszystkich jej użytkowników, a swoboda lotów w niej może być ograniczona wyłącznie na podstawie wyraźnego upoważnienia Prawa Lotniczego, przy zachowaniu przepisów innych ustaw i wiążących RP umów międzynarodowych, w tym uchwał organizacji międzynarodowych
(Art. 119 PL3)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz