Podstawy inżynierii ruchu

note /search

Deklarowana pojemność sektora DCA - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

Deklarowana pojemność sektora DCA Maksymalna intensywność ruchu o funkcji gęstości w ciągu godziny, którą służby kontroli mogą obsłużyć bezpiecznie Podstawowe cele EATCHIP 1. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego. 2. Lepsze (efektywniejsze) wykorzystanie europejskiej przestrzeni powietrzne...

Klasyfikacja przestrzeni powietrznych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

Klasyfikacja przestrzeni powietrznych Klasyfikacja przestrzeni powietrznych ICAO (2002) Klasa A. Zezwala się tylko na loty IFR; wszystkim lotom zapewnia się służbę kontroli ruchu lotniczego i są separowane Klasa B. Zezwala się ...

Metody sprawowania kontroli ruchu lotniczego - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 301

Metody sprawowania kontroli ruchu lotniczego Minima separacji przy turbulencji w śladzie aerodynamicznym ŚREDNI (M) za CIĘŻKIM (H) - 2 minuty LEKKI (L) za CIĘŻKIM (H) lub ŚREDNIM (M) - 3 minuty pozostałe - 1 minuta CIĘŻKI (H) - masa (H) ≥1...

Oczekiwania przewoźników korzystających z terminala - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490

Oczekiwania przewoźników korzystających z terminala plan rozwoju portu gwarantujący dostosowanie obsługi w terminalu pasażerskim do planowanej oferty przewozowej, odpowiednia przepustowość portu lotniczego, przydział miejsc na płycie posto...

Ograniczenia planowania lotów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Ograniczenia planowania lotów Podstawowe ograniczenia systemu: - takie prowadzenie RL, aby spełnić wymogi bezpieczeństwa, - technika startów i lądowań, za i wyładunek, obsługa naziemna

Podstawowe zasady organizacji ruchu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

Podstawowe zasady organizacji ruchu Każdy a/c od chwili rozpoczęcia do zakończenia ruchu pozostaje pod nieprzerwaną kontrolą jednego z organów ATC w każdej z faz lotu kontrolę nad statkiem powietrznym sprawuje zawsze tylko jeden organ ATC, każdy organ ATC działa w wyznaczonej mu części przestrzeni ...

Program Europejski - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Program Europejski - Single European Sky (SES) 9.02. 2004 - Pierwsze posiedzenie Single Sky Committee (SSC) 10.03.2004 - Rada Unii Europejskiej przyjęła pakiet czterech rozporządzeń, ustanawiając Jednolitą Europejską

Przestrzeń powietrzna kontrolowana - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

Przestrzeń powietrzna kontrolowana klasa C - wszystkim statkom powietrznym zapewnia się służby ATC, FIS i ALS CTA obszar kontrolowany: TMA i MTMA rejony kontrolowane lot...

Ruch lotniczy w porcie lotniczym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 504

Ruch lotniczy w porcie lotniczym - Zakłócenia Zakłócenia związane z przelotem statku powietrznego (start i lądowanie) zakłócenia ruchowe: zwiększenie wielkości ruchu (DCA), wzrost liczby startów i lądowań, ustawianie kolejki do startu i lądo...