Obowiązki, uprawnienia - omówienie (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki, uprawnienia - omówienie (I sem) - strona 1 Obowiązki, uprawnienia - omówienie (I sem) - strona 2

Fragment notatki:

Obowiązki, wolności, prawa, uprawnienia
modalność prawna - kwalifikacja prawna pewnych zachowań ze względu na określoną normę lub spójny wewnętrznie zespół norm prawnych (S. Wronkowska)
modalność podstawowa - kwalifikacja prawna zachowań, nie zawierająca relatywizacji odnoszących dane zachowanie do innego podmiotu niż adresat normy, ze względu na którą dokonywana jest kwalifikacja, zalicza się do niej:
kwalifikację zachowania nakazanego, zakazanego, indyferentnego, dozwolonego, fakultatywnego, będącego przedmiotem obowiązku (S. Wronkowska)
modalność pochodna - kwalifikacja zachowań odnoszących się do innego podmiotu, z punktu widzenia innej osoby niż adresat normy; zachowania będące przedmiotem uprawnienia, kompetencji, wolności prawnie chronionej (S. Wronkowska)
Obowiązek
powinność określonego w normie zachowania się
nakaz lub zakaz określonego zachowania się w danej sytuacji Cechy obowiązku w prawie administracyjnym:
brak lub ograniczenie alternatyw postępowania przez adresata normy prawnej
źródłem obowiązku jest zawsze norma prawa administracyjnego - nie ma obowiązku bez normy
organ administracji żądający wykonania obowiązku od adresata normy zobowiązującej winien wskazać podstawę prawną, z której ów obowiązek wynika
w zdecydowanej większości przypadków obowiązkom prawno-administracyjnym jednego podmiotu nie odpowiadają uprawnienia innego podmiotu powinność określonego zachowania sformułowana w obowiązku prawno-administracyjnym pozostaje w związku z wykonywaniem zadań przez organy administracji
organy administracji są umocowane do stosowania przewidzianych prawem środków w celu przymusowego doprowadzenia do wykonania obowiązku w sytuacji gdy adresat obowiązku nie wykonuje go dobrowolnie
realizacja obowiązku może być dodatkowo zabezpieczona sankcją karną albo administracyjną (kara administracyjna)
Klasyfikacja obowiązków w prawie administracyjnym
czynne (nakazy) i bierne (zakazy) - mogą mieć charakter bezwzględny lub względny
bezpośrednie i komplementarne
osobiste, osobowe i rzeczowe
Teoretyczne ujęcia wolności
„wolność dwustronna” - zachowanie które nie jest ani zakazane ani nakazane prawem (zachowanie prawnie indyferentne)
wolności obywatelskie (tzw. „prawa wolnościowe”) - sprowadzające się do zakazu ingerencji organów państwa w pewne sfery zachowań obywateli oraz do obowiązku stworzenia przez państwo instytucjonalnych zabezpieczeń powstałej w ten sposób swobody działania obywateli przed naruszeniem jej ze strony innych


(…)

… stosowania normy prawa administracyjnego w celu uzyskania określonego pozwolenia (np. uchylenia zakazu względnego zabudowy nieruchomości gruntowej)
„Wolność od obowiązku” - ustawowa lub decyzyjna (np. podatkowego, służby wojskowej)
„Prawo” będące korelatem nałożonego obowiązku (np. prawo do odszkodowania z tytułu szkody powstałej w związku z realizacją świadczeń publicznych albo odszkodowanie za czasowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz