Obliczenie wielkości dopływu wód do kopalni-projekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczenie wielkości dopływu wód do kopalni-projekt - strona 1

Fragment notatki:

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WROCŁAW WYDZIAŁ GÓRNICZY
PROJEKT NR 1
Z PRZEDMIOTU ODWADNIANIE KOPALŃ TEMAT : Obliczenie wielkości dopływu wód do kopalni metodą analogii elektrohydrodynamicznej
WYKONAŁ:
1.CEL PROJEKTU
Celem naszego projektu jest wyznaczenie wielkości dopływu wód do zamodelowanego przez nas wyrobiska . Wyrobisko to znajduje się między dwoma równolegle biegnącymi rzekami. Pierwsza z nich biegnie na poziomie +240 m, druga na poziomie +220 m . Zamodelowany obszar dla uproszczenia obliczeń , ograniczony jest po bokach warstwami nieprzepuszczalnymi , prostopadle do biegu rzek .
2 . PRZEBIEG BADAŃ
W metodzie analogi elektrohydrodynamicznej wykorzystuje się identyczność równań opisujących przepływ wody ruchem laminarnym i przepływ prądu elektrycznego . Metoda ta odnosi się do ustalonych warunków przepływu w naporowym horyzoncie wodonośnym i jest oparta na elementach podobieństwa przepływu wody i prądu elektrycznego .
Symulatorem horyzontu wodonośnego jest odpowiednio uformowany , zgodnie ze skalą liniową , przewodnik elektryczny - w naszym przypadku jest to papier elektroprzewodzący . Wykonanie polega na odpowiednim wycięciu kształtu odwzorowywanego horyzontu wodonośnego .
Odwzorowanie warunków brzegowych w symulatorze odbywa się za pośrednictwem elektrod , do których przyłącza się prąd elektryczny o odpowiednim potencjale . +240→10[V]
+220→8[V]
W wyniku włączenia prądu elektrycznego w symulatorze poziomu wodonośnego powstaje pole elektryczne , które określa siatka będąca odwzorowaniem siatki hydrodynamicznej . Pomiary parametrów w modelu elektrycznym polegają na ustaleniu położenia linii ekwipotencjalnych i zmierzenia natężenia prądu dopływającego do wewnętrznych warunków brzegowych . Pomiar natężenia pozwala za pośrednictwem skali modelowania wyznaczyć wielkość dopływu globalnego . Linie ekwipotencjalne wyznacza się za pomocą sondy służącej do określania wartości potencjału w danym punkcie .


(…)

… [V]
różnica ciśnienia hydrostatycznego H = 100 [m] 4 . OBLICZENIA W przypadku zastosowania metody analogii elektrohydrodynamicznej wykorzystuje się skalę modelowania , która równa się stosunkowi wielkości rzeczywistej do wielkości modelowanej .
W naszym projekcie wykorzystaliśmy następujące skale modelowania :
- potencjału
- wodoprzewodności - wydajności
Dopływ wód do zamodelowanego wyrobiska

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz