Obliczenie powierzchniowych robót ziemnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczenie powierzchniowych robót ziemnych-opracowanie - strona 1 Obliczenie powierzchniowych robót ziemnych-opracowanie - strona 2 Obliczenie powierzchniowych robót ziemnych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska
Przedmiot :
[TECHNOLOGIA BUDOWY DRÓG]
Temat: Obliczenie powierzchniowych robót ziemnych z wykorzystanie oprogramowania InRoads metodą trójkątów oraz kwadratów.
Spis treści
Opis techniczny
Podstawa opracowania
umowa z inwestorem (Politechnika Wrocławska)
temat projektu wraz z mapą nr 53
rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 14.05.1999 r.)
Lokalizacja
Projektowany parking położony jest na terenie nizinnym, jest obiektem nowoprojektowanym i stanowić będzie ogólnodostępny praking osiedlowy.
Zakres opracowania
Opracowanie projektowe obejmuje część drogową w ramach, którego ujęto:
Stworzenie numerycznego modelu terenu na podstawie mapy
Stworzenie trójwymiarowego modelu parkingu
Obliczenie robót ziemnych metodą kwadratów i trójkątów
Stan Istniejący
Stan istniejący to teren nizinny widoczny na mapce nr 53. Najwyższy punkt wysokościowy wynosi 70 m.n.p.m. a najniższy 66,2 m.n.p.m. Różnica wysokości wynosi zatem 3,8m. Stan projektowany
Parking zaprojektowano według wytycznych zarządu osiedla. Przekrój zostanie dobrany na podstawie danych pomiarowych natężenia ruchu. Parking posiadać będzie jednostronny spadek rzędu 3% w charakterze odwodnienia powierzchniowego.
Roboty ziemne
Roboty ziemne obliczone zostały za pomocą oprogramowania InRoads wykorzystując metodę trójkątów oraz kwadratów. W metodzie kwadratów przyjęto szerokość boku kwadratu równą 1m. Siatka kwadratów wyświetlona w projekcie ma bok równy 10 metrów. Badany teren ma szerokość 200x160 metrów. Sumaryczna objętość robót ziemnych wynosi - 16266,8 m3 dla metody kwadratów oraz -16300,2 m3 dla metody trójkątów (metoda dokładniejsza).
Projekt techniczny
Dane wyjściowe
Mapka nr 53. Stworzenie Numerycznego Modelu Terenu ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz