Obliczenie objętości robót ziemnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczenie objętości robót ziemnych-opracowanie - strona 1 Obliczenie objętości robót ziemnych-opracowanie - strona 2 Obliczenie objętości robót ziemnych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ĆWICZENIE NR II
Temat: Obliczenie objętości robót ziemnych
I. Obieramy 4 niewspółliniowe punkty na mapie, nie leżące na warstwicach.
Punkt winien być zaznaczony tylko delikatnym nakłuciem, nie może być większe oznaczenie ze względu na wymaganą dokładność opracowania.
Wokół punktów rysujemy tuszem kółka o średnicy 2,5 mm, grubością linii 0,18-0,25 mm. Obok kółka opisujemy punkt literą A, B, C, D, stosując grubość linii 0,18-0,25 mm i wysokość liter 2,5 mm. Opis ma być skierowany ku górze mapy, a nazwa punktu winna być podkreślona poziomą krótką kreską.
WYKREŚLAMY TUSZEM NA MAPIE GRANICE TAK POWSTAŁEJ DZIAŁKI ABCD.
Rysujemy ołówkiem pomocnicze linie przekątnych działki, wyznaczając w ten sposób dodatkowy, piąty punkt E w ich przecięciu.
Wszelkie linie pomocnicze wykreślamy ołówkiem technicznym ostro zatemperowanym o zalecanej twardości 2H.
UWAGA DOTYCZĄCA CZĘŚCI POMIAROWEJ ĆWICZENIA:
Wszystkie pomiary elementów liniowych, takie jak długości są dokonywane na mapie za pomocą kroczka i podziałki transwersalnej wykonanej w skali mapy. Wyniki są podawane w wartościach terenowych (rzeczywistych) z dokładnością do centymetra, czyli do dwóch miejsc po przecinku. Przy długościach podajemy jednostki - metry (m), stosując dokładność do cm!
II. Obliczamy wysokości terenowe wszystkich 5-ciu punktów działki- czterech punktów narożnych i piątego punktu na przecięciu przekątnych.
Dla każdego z wyznaczanych punktów rysujemy rysunek cząstkowy, zaznaczając mierzone elementy i wypisując obok dane z pomiaru. Obliczamy wysokości punktów nad poziomem morza z dokładnością do cm (dwa miejsca po przecinku).
III. Uzyskujemy od Prowadzącego wysokość płaszczyzny projektowanej (Hproj.)
IV. Obliczamy rzędne robocze
h(A)=H(A)-H(proj);
h(B)=H(B)-H(proj);
....
....
h(E)- H(E)-H(proj)
IV. Obliczamy metodą graficzną powierzchnie czterech trójkątów cząstkowych utworzonych w wyniku podziału działki ABCD liniami pomocniczymi przekątnych na cztery części.
(p(1)= ½ d(AB)xd(1);
p(2)=….
p(3)=….
p(4)=….
Mnożymy pomierzoną długość podstawy {d(AB)....} przez pomierzoną wysokość {d(1)...} i otrzymany wynik dzielimy przez 2.

(…)

… przestrzenny.
VII. Obliczamy objętość robot ziemnych.
Dodajemy objętości graniastosłupów cząstkowych, obliczając całkowitą objętość robót ziemnych.
V=V(1)+V(2)+V(3)+V(4).
Przeliczamy m3 na tony, zakładając według własnego uznania rodzaj gruntu (w tym celu zalecane jest sięgnięcie do norm określających rodzaj gruntu i jego gęstość) i przyjmując stosownie do tego jego parametry (ciężar właściwy).
Obliczamy…
… podstawy {d(AB)....} przez pomierzoną wysokość {d(1)...} i otrzymany wynik dzielimy przez 2. Winien być w tym miejscu sporządzony rysunek cząstkowy z pokazaniem oznaczeń przyjętych w obliczeniach.
V. Rysujemy przestrzenny obraz pryzmy ziemi, która jest przedmiotem obliczeń.
Podstawą jest rzut granic działki na płaszczyznę projektowaną, wysokościami- rzędne robocze w poszczególnych punktach działki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz