Obliczanie opadu efektywnego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2933
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczanie opadu efektywnego - omówienie - strona 1 Obliczanie opadu efektywnego - omówienie - strona 2 Obliczanie opadu efektywnego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Gdańska                                                                                              Inżynieria Środowiska  Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska                                                      Rok akademicki 2010/2011  Katedra Hydrotechniki    Data wydania tematu: 03.03.11r.  Data oddania ćwiczenia: 17.03.11 r.                                  ĆWICZENIE 1    OBLICZENIE OPADU EFEKTYWNEGO                                                    1.  Zakres ćwiczenia:    Wyznaczyć wartość opadu efektywnego po 8 godzinie występowania deszczu w okresie  pozawegetacyjnym w zlewni o powierzchni 170 [km 2] przy założeniach:  - Sumy opadów w kolejnych godzinach wyniosły:  1, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 1 [mm]  - Sumy opadów w poprzedzających dniach wyniosły:  1, 10, 18, 12, 7 [mm]    Tabela 1.  Charakterystyka zlewni  L.p.  Gleba  Wykorzystanie terenu  % powierzchni zlewni  1.  Gleby piaszczyste średnio  głębokie   Łąki  17  2.  Gliny o dużej zawartości części  ilastych   Tereny zamieszkałe  26  3.  Iły piaszczyste   Lasy  29  4.  Gleby uwarstwione z  wkładkami  nieprzepuszczalnymi   Okręgi przemysłowe  15  5.  Piaski z domieszką gliny   Pastwiska  13                      2.  Wstęp    Celem ćwiczenia jest wyznaczenie opadu efektywnego dla danej zlewni metodą SCS.   Opad efektywny stanowi cześć opadu atmosferycznego, który powoduje spływ powierzchniowy w  zlewni. Zależy od rodzaju gleby, sposobu użytkowania ziemi, stanu uwilgotnienia zlewni i charakteru  szaty roślinnej pokrywającej zlewnie. Poza opadem efektywnym opad całkowity stanowią intercepcja,  parowanie, infiltracja i retencja powierzchniowa.    Metoda SCS opiera się na wyznaczeniu bezwymiarowego parametru CN związanego z potencjalną  retencją zlewni. Metoda zakłada, że wezbranie zaczyna się z chwilą, gdy wysokość opadu przekroczy  wysokość warstwy wody zatrzymanej w wyniku intercepcji, retencji powierzchniowej i infiltracji do  chwili nasycenia – nazywanej łącznie stratą początkową.  Aby określić opad efektywny na początku należy określić rodzaje gleb występujących na terenie  zlewni i obszary jakie zajmują oraz przyporządkować je do poszczególnych grup glebowych:  - grupa A: gleby o dużej przepuszczalności: miąższe piaski, piaski z niewielką domieszką gliny, żwiry,  miąższe lessy i zbite muły;  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz