Obliczanie kubatury wydobycia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2681
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczanie kubatury wydobycia-opracowanie - strona 1 Obliczanie kubatury wydobycia-opracowanie - strona 2 Obliczanie kubatury wydobycia-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska Wrocław r.
Wydział Górniczy
Projekt nr 1 z przedmiotu
Miernictwo górnicze”
Temat: Obliczanie kubatury wydobycia.
Dane do obliczeń:
- plan warstw nadkładu i pokładu w skali 1:1000 - numer n = 5
- odległość między przekrojami L = 40 + n.
L = 40 + 5 = 45 m.
II. Obliczyć ilość zdjętego nadkładu i wydobytej kopaliny metodą przekrojów pionowych.
- Wyznaczyć miejsce przekrojów na planie warstw.
- Wykonać przekroje pionowe. - Określić powierzchnię poszczególnych przekrojów (planimetrem).
- Obliczyć objętość w blokach między przekrojami i na końcówce frontu.
Obliczanie objętości w blokach między przekrojami .
gdy powierzchnia sąsiednich przekrojów między sobą nie różni się 30%
gdzie:
L-odległość między przekrojami [m]
P i - powierzchnia i-tego przekroju [m2]
gdy powierzchnia sąsiednich przekrojów między sobą różnią się 30%
gdzie:
L-odległość między przekrojami [m]
P i - powierzchnia i-tego przekroju [m2]
końcówka pozostałego złoża poza przekrojami została obliczona ze wzoru:
gdzie:
Pst - powierzchnia stropu [m2]
Psp - powierzchnia spągu [m2]
m śr- miąższość średnia [m] Tabela pomiarów i obliczeń. Oznaczenie przekroju
Odczyt z planimetru
Powierzchnia
Powierzchnia średnia
Objętość
Uwagi
m2 m2 m3

(…)

… WĘGLA
Ww1 0065
635
0062
565
25425
L = 45 m
Ww2 0051
495
0048
540
24300
Ww3 0056
585
0061
Ww st 0518
5150
0512
4 710
43332
M.śr= 9.2 m
Ww sp 0428
4270
0426
Σ = 93 057
Obliczanie ilość zdjętego nadkładu i wydobytego węgla w okresie sprawozdawczym (miesiąc maj).
Wykaz ilości godzin pracy koparek: 26.04 - 22.05 - 328.3 h
26.04 - 30.04 - 79.7 h
23.05 - 31.05 - 111.8 h
Skorzystano ze wzoru:
gdzie:
Vp…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz