Obieg chlodniczy Linde'go-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 770
Wyświetleń: 5537
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obieg chlodniczy Linde'go-opracowanie - strona 1 Obieg chlodniczy Linde'go-opracowanie - strona 2 Obieg chlodniczy Linde'go-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

1. Obieg chłodniczy Linde’go w układzie p-v, T-s, lgp-h i jego parametry w przedstawieniu
analitycznym i graficznym.
Obieg Lindego w chłodziarce. Poniżej prezentujemy lewobieżny obieg Lindego realizujący dwie
przemiany izobaryczne i dwie przemiany izentropowe w obszarze dwufazowym. Dzięki temu również i
obieg lewobieżny może podnieść swą sprawność i zbliżyć się do sprawności obiegu Carnota. Na rys.W.4.12
pokazano schemat sprężarkowej chłodziarki, w której jedną z przemian izentropowych zastąpiono
przemianę izentalpową (i) realizowaną przez zawór dławiący. Tak więc obieg chłodniczy składa się z
czterech przemian: '43−const= 1 – 2 sprężanie adiabatyczne, 2 – 3 izobaryczne ochładzanie czynnika, 3 – 4
dławienie izentalpowe, 4 – 1 izobaryczne ogrzewanie czynnika.
Rys.W.4.12.Schemat sprężarkowej chłodziarki parowej: 1– sprężanie czynnik2−achłodniczego, –
odprowadzanie ciepła (skraplanie) czynnik32−achłodniczego, – dławienie (rozprężanie) w zaworze
dławiącym, 3 -rozprężanie w maszynie rozprężającej, - doprowadzenie ciepła do czynnika chłodniczego
(parowanie). 4−3'4−14− Do zaworu dławiącego doprowadza się ciecz chłodniczą (proekologiczny freon) o
wysokiej prężności i temperaturze otoczenia T. W zaworze następuje dławienie cieczy do ciśnienia i
temperatury T, po czym czynnik zaczyna w komorze chłodniczej gwałtownie wrzeć pobierając z komory
ciepło od produktów chłodzonych. Następnie czynnik przepływa przez sprężarkę zmieniając temperaturę T
na T i ciśnienie na. Po wyjściu ze sprężarki czynnik przepływa przez wysokociśnieniowy wymiennik, w
którym izobarycznie oddaje ciepło do otoczenia tak długo aż stanie się cieczą o temperaturze T równej
temperaturze otoczenia. 314p4214pp=2p3
Rys.W.4.13. Suchy obieg Lindego na diagramie T – s. Bardziej zaawansowanym urządzeniem chłodniczym
jest chłodziarka absorpcyjna działająca na zasadzie sprężu termicznego czynnika roboczego.
Obieg lewobieżny Lindego – jest to obieg ziębiarki lub pompy grzejnej
sprawność termiczna ogólnie lewobieżny
Qw Qd
t=efekt użyteczny urządzenia/Qd
Chłodnica pobiera ciepło Qd o temp niższej niż temp otoczenia T II otrzymuje pracę /Lob/ i oddaje ciepło
Qw do źródła o temperaturze wyższej(otoczeniu)
Lob=Qw-Qd
Sprawność ziębiatrki
Spraw termiczna  g 
L 
Qw
Lob
Qw
Lob
 1
1
Pompa grzejna pobiera ciepło z otoczenia Qd otrzymuje pracę i dostarcza ciepło Qw do żródeł o
temperaturze wyższej od temp otoczenia
Obiegi odwracalne składają się tylko z przemian odwracalnych . Równanie bilansu (czy obieg jest czy nie
jest odwracalny ) ma postać Qd-Qw=Lob
T
ko c o l
i
N
u r na
t b i
Ne
i
w 2
t
gene r t r
a o
e n e r ii
g
e e k tr
l
sk r p a cz
a
l
po
m pa
w 1
t
Obieg chłodniczy Linde’go w układzie p-v, T-s, lgp-h i jego parametry w przedstawieniu
analitycznym i graficznym
Brakujący obieg p-v:
p
K
Pk
3
2
Po
1
4
1-2-3-4 – praca obiegu
v
2.Obieg chłodniczy Linde’go w układzie p-v, T-s, lgp-h i jego parametry w przedstawieniu
analitycznym i graficznym
Obieg Linde’go jest ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz