Norma moralna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Norma moralna-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Norma moralna - analiza pojęcia
Normy moralne i etyczne stanowią prawo naturalne, będące podstawą piramidy prawy, i przenikają do systemu prawa stanowionego.
Charakter normalny moralnej najłatwiej przedstawić zestawiając ją z normą prawną i pokazując istniejące między nimi różnice:
1.geneza, sposób powstania
n. prawna - jednorazowy akt władzy ustawodawczej
moralna - ma charakter ciągły; jest wpajana latami w procesie socjalizacji
2. zakres obowiązywania
n. prawne - dotyczą ludzkich czynów i słów (nic więcej ich nie interesuje)
n. etyczne - dotyczą również wrażliwości, emocji, stosunku do siebie samego i otaczającego świata
3. sankcja
n. prawna - ma charakter skupiony, wiąże się z aparatem przymusu, którym dysponuje państwo
n. etyczna - ma tzw. sankcje rozsiane, wiążą się one z ostracyzmem (wyrzuceniem jednostki poza nawias akceptacji społecznej jest to tzw. brak zdolności honorowej) oraz wyrzutami sumienia (samoocena postępowania, która występuje, gdy człowiek jest wrażliwy wobec innych).
4. obowiązywanie
n. prawna - obowiązuje, bo istnieje system sankcji
n. etyczna - obowiązuje poprzez proces internalizacji norm (czyli samoakceptację normy, utożsamianie normy z moim systemem wartości).
Norma jest imperatywnym składnikiem moralności, występuje w formie nakazu lub zakazu. Normy dzielimy ze wzgl. Na:
uzasadnienie: n. kategoryczne i warunkowe
zakres obowiązywania: n. absolutne, normy względne
(absolutna - mów tylko prawdę, względna - mów, o ile nie jest gorsza od kłamstwa, np. w wypadku lekarzy: powstaje tu dramat wyboru dobra)
genezę: n. tetyczne, n. teologiczne (związane ze konsekwencjami ludzkiego działania)
zakresu podmiotowego: n. dotyczy mnie lub n. dot. innych ludzi
charakteru: n. uniwersalna, n. partykularna (etyka zawodowa lekarzy, dziennikarzy)
sankcje: mogą mieć charakter negatywny (np. ostracyzm środowiskowy) lub pozytywny
Jakie prawa autorskie narusza plagiat?
Plagiat to pogwałcenie praw autorskich, które w Polsce mają charakter dualny: majątkowe prawa autorskie i osobiste prawa autorskie.
autorskie prawa majątkowe
*Dotyczą ekonomicznej eksploatacji utworu,
*Są to prawa zbywalne, podlegają obrotowi handlowemu, dziedziczeniu
*Są to prawa ograniczone czasowo:
- 75 lat od pierwszego roku po śmierci twórcy
- w wypadku dzieł publikowanych anonimowo lub pod pseudonimem 75 lat od opublikowania utworu * Prawa te dotyczą tylko osób posiadających zdolność do czynności prawnych (czyli np. nie obejmują dzieci)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz