Plagiat

PLAGIAT

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej

plagiat - niedozwolona ingerencja w sferę autorskich praw osobistych polegajaca na pozbawieniu go prawa, określanego jako najbardziej mu bliskie prawo do autorstwa dzieła Rodzaje plagiatu 1)jawny a)całościowy b)częściowy c)cytatowy 2)ukryty (przemieszanie własnej twórczości z cudzą) a)redakcy...

29.07.2013
4
111
Pobierz

PLAGIAT - wykład

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Bioetyka

PLAGIAT- czyli przywłaszczenie cudzego autorstwa albo wprowadzenie w błąd co do autorstwa lub części cudzego utworu, może występować w postaci plagiatu jawnego lub ukrytego. Plagiat jawny - polega na przejęciu cudzego utworu w całości lub w znacznej części w niezmienionej postaci lub ze zmianami kt...

10.06.2013
1
166
Pobierz

Plagiat- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr E.Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej

Plagiat (łac. Plagiatus - skradziony) - przywłaszczenie sobie autorstwa lub wprowadzenie w błąd co do autorstwa części lub całości utworu. Wyróżnia się: plagiat jawny (inaczej oczywisty, jest to przejęcie cudzego utworu w całości lub znacznej części w niezmienionej postaci lub tylko z minimalnymi z...

19.08.2013
6
68
Pobierz

Prawa autorskie a plagiat

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Sybilla Stanisławska-Kloc

Ocena przypadków granicznych Czy pojedyncze słowo może być chronione jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego? „Miazga”. „Solaris”, „Ferdydurke” Czy fragmenty dialogów filmowych mogą być chronione? np. sprawa RMF FM v. reżyser filmu „Seksmisja”, o frazę „Ciemność. Widzę ciemność.” - czy fraz...

22.03.2013
5
115
Pobierz

Cechy praw autorskich

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo własności intelektualnej

Prawa autorskie Autorskie prawa osobiste art. 16 Nieograniczone w czasie Niezrzekalne i niezbywalne Katalog uprawnień osobistych (wieź twórcy z utworem powstaje z mocy samego tworzenia utwory; szczególne dobro osobiste, uprawnienia nieprzenoszalne) Autorskie prawa majątkowe art. 17 Ogranic...

30.04.2013
1
124
Pobierz

Etyka dla dziennikarzy - wykład 14

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. Krystyna Czuba
 • Etyka dla dziennikarzy

GODNOŚĆ   Dziennikarski Kodeks Obyczajowy „ Ochrona prawa autorskiego jest istotną normą etyczną. Plagiat jawny lub ukryty, wewnętrzny i zewnętrzny jest niedopuszczalnym naruszaniem tej normy. Dotyczy to tak utworu dziennikarza, jak i osoby o innym zawodzie. Pod ochroną  są tytuły autorskie. Nie ...

06.05.2013
1
55
Pobierz

Godność

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. Krystyna Czuba
 • Etyka dla dziennikarzy

GODNOŚĆ   Dziennikarski Kodeks Obyczajowy „ Ochrona prawa autorskiego jest istotną normą etyczną. Plagiat jawny lub ukryty, wewnętrzny i zewnętrzny jest niedopuszczalnym naruszaniem tej normy. Dotyczy to tak utworu dziennikarza, jak i osoby o innym zawodzie. Pod ochroną  są tytuły autorskie. Ni...

06.05.2013
0
56
Pobierz

Ochrona praw autorskich - wykład

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Bioetyka

Ochrona praw autorskich Przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych chronią zarówno autorskie prawa osobiste jak i autorskie prawa majątkowe twórców. Zgodnie z art. 78 ust. 1- twórca którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego dział...

10.06.2013
2
130
Pobierz

Ochrona własności intelektualnej- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Katarzyna Grzybczyk
 • Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej Dr Katarzyna Grzybczyk Wykład 1 Autorskie prawo osobiste. A. Autorskie prawa majątkowe - mogą być przedmiotem obrotu, są niezależne od tego, kto je posiada. B. autorskie prawa osobiste- pozostają przy twórcy. Są ważniejsze, związane z konkretna osoba, przysługuj...

24.09.2013
6
84
Pobierz

Prawa osobiste-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Z. Wasiak
 • Prawo autorskie

Prawa osobiste- prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegająca zrzeczeniu lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawa do: Autorstwa utworu- 2 postaci: Negatywna- do wszystkich innych osób skierowany jest zakaz przywłaszczenia sobie utworu. Pozytywna- prawo do rozporzą...

22.08.2013
0
37
Pobierz
Pobierasz notatkę i nie musisz za nią płacić.
Zarejestruj się a zadbamy o to, by zawsze tak było.

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie