Plagiat

PLAGIAT

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 22
Wyświetleń: 241

plagiat - niedozwolona ingerencja w sferę autorskich praw osobistych polegajaca na pozbawieniu go prawa, określanego jako najbardziej mu bliskie prawo do autorstwa dzieła Rodzaje plagiatu 1)jawny a)całościowy b)częściowy c)cytatowy 2)ukryty (przemieszanie własnej twórczości z cudzą) a)redakcyjny...

PLAGIAT - wykład

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Bioetyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 258

PLAGIAT- czyli przywłaszczenie cudzego autorstwa albo wprowadzenie w błąd co do autorstwa lub części cudzego utworu, może występować w postaci plagiatu jawnego lub ukrytego. Plagiat jawny- polega na przejęciu cudzego utworu w całości lub w znacznej części w niezmienionej postaci lub ze zmianami...

Plagiat- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 32
Wyświetleń: 176

Plagiat (łac. Plagiatus - skradziony) - przywłaszczenie sobie autorstwa lub wprowadzenie w błąd co do autorstwa części lub całości utworu. Wyróżnia się: plagiat jawny (inaczej oczywisty, jest to przejęcie cudzego utworu w całości lub znacznej części w niezmienionej postaci lub tylko z minimalnymi...

Prawa autorskie a plagiat

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Sybilla Stanisławska-Kloc
Pobrań: 18
Wyświetleń: 216

; ograniczone czasowo do 6 miesięcy;po upływie tego terminu student ma prawo do publikacji pracy osobiście Autorskie prawa osobiste prawo do autorstwa utworu (naruszane przez plagiat) prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem, symbolem, pseudonimem albo udostępnienia go anonimowo zasady oznaczania wyników...

Cechy praw autorskich

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 9
Wyświetleń: 224

osobistego Katalog ten nie ma charakteru wyczerpującego. Istnieje możliwość uznania, że doszło do wyksztalcenia nowych praw osobistych, na kanwie owej więzi autora z utworem. Prawo do autorstwa: Plagiat- przywłaszczenie autorstwa cudzego utworu(aspekt negatywny), wprowadzanie w błąd co do autorstwa art. 115...

Etyka dla dziennikarzy - wykład 14

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. Krystyna Czuba
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 1
Wyświetleń: 84

GODNOŚĆ   Dziennikarski Kodeks Obyczajowy „Ochrona prawa autorskiego jest istotną normą etyczną. Plagiat jawny lub ukryty, wewnętrzny i zewnętrzny jest niedopuszczalnym naruszaniem tej normy. Dotyczy to tak utworu dziennikarza, jak i osoby o innym zawodzie. Pod ochroną  są tytuły autorskie...

Godność

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. Krystyna Czuba
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 3
Wyświetleń: 97

GODNOŚĆ   Dziennikarski Kodeks Obyczajowy „Ochrona prawa autorskiego jest istotną normą etyczną. Plagiat jawny lub ukryty, wewnętrzny i zewnętrzny jest niedopuszczalnym naruszaniem tej normy. Dotyczy to tak utworu dziennikarza, jak i osoby o innym zawodzie. Pod ochroną  są tytuły autorskie...

Ochrona praw autorskich - wykład

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Bioetyka
Pobrań: 12
Wyświetleń: 184

, a w przypadku, kiedy naruszenie jest zawinione - potrójnej wysokości stosowanego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia. Jeżeli działania naruszającego było zawinione, twórca może również żądać naprawienia wyrządzonej szkody. Sankcje przewidziane przez przepisy prawa za dokonanie plagiatu. Popełnienie plagiatu...

Ochrona własności intelektualnej- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Katarzyna Grzybczyk
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 26
Wyświetleń: 172

decyduje ustawodawca. Naruszeniem praw osobistych jest plagiat. Plagiat - przywłaszczenie sobie autorstwa cudzego dzieła poprzez rozpowszechnienie go pod własnym nazwiskiem. Może być jawny albo ukryty. Jest wtedy gdy naruszamy utwór, który jest CHRONIONY. Plagiat odwrócony - ktoś przypisuje komuś autorstwo...

Prawa osobiste-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr inż. Zbigniew Jan Wasiak
 • Prawo autorskie
Pobrań: 1
Wyświetleń: 80

do rozporządzania dziełem, wymienienia swojego nazwiska. Plagiat całkowity- ktoś bierze cudzy utwór i przedstawia się jako autor. Plagiat częściowy- wzięcie fragmentu u tworu i dołączenie czegoś od siebie. Plagiat jawny- ktoś jawnie się przedstawi jako autor cudzego tekstu. Plagiat ukryty- działania...