Niepewność a dochody z posiadanych aktywów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niepewność a dochody z posiadanych aktywów - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Niepewność a dochody z posiadanych aktywów. Ludzie gromadzą różne dobra w postaci pieniędzy złota itp. Bony skarbowe a akcje przedsiębiorstw: Bony emituje rząd na okres 3 mies., po ich odsprzedaniu zyskuje się 3%, czyli w skali rocznej 12%. Realny zysk to jednak dochód pomniejszony o stopę inflacji w okresie posiadania bonu. Akcje przedsiębiorstw przynoszą dochód przez dywidendy ( płatności, których źródłem są zyski z przedsiębiorstwa pomniejszone o wydatki) oraz zyski kapitałowe (wzrost cen akcji). Tu również należy uwzględniać inflację. Stopa zwrotu z akcji podlega nieporównanie większym wahaniom niż stopa z bonów skarbowych. Akcję są więc bardziej ryzykowną formą gromadzenia pieniędzy niż bony. Przeważnie dochody a akcji są większe, jednak obciążone są sporym ryzykiem straty. Wybór portfela inwestycyjnego: Portfel inwestycyjny jest to zbiór aktywów finansowych i rzeczowych: bonów obligacji, złota itp., które służą do lokowania majątku. Wybór między tymi dobrami kształtuje oczekiwany wpływ z danego portfela aktywów , a związane z nim ryzyko. Zależy od:
Gusta- ktoś kto unika ryzyka preferuje większy zysk, lecz nie lubi związanego z tym ryzyka. Jeśli więc ma portfel z samymi akcjami ryzyko jest większe niż przy bonach. Możliwości- Im więcej majątku przeznacza się na akcje a nie na bony, zysk może być większy, ale rośnie i ryzyko.
Wybór portfela- inwestor zacznie rozważać kupno aktywów obciążonych większym ryzykiem, gdy przeciętny z nich dochód przewyższy ten uzyskany z aktywów bezpiecznych. Dywersyfik acja (zróżnicowanie) aktywów to strategia zmniejszania całkowitego ryzyka przez łączenie ryzyka związanego z kilkoma różnymi aktywami o odmiennym rozkładzie dochodu np. zakup akcji w sektorze bankowym i naftowym. Trzymanie w portfelu różnych aktywów o niezależnych dochodach i różnym ryzyku pozwala zmniejszyć ryzyko całego portfela. Dlatego też drobni inwestorzy różnicują posiadane akcje.
Dywersyfikacja w przypadku aktywów o skorelowanych dochodach: gdy zmiany dochodów z różnych aktywów zależą od siebie mówimy o dochodach skorelowanych. Kiedy zmiany podążają w tym samym kierunku mówimy o dodatniej korelacji np. czynniki gospodarcze wpływają na zysk z akcji banku i przedsiębiorstw przemysłu samochodowego. Jeśli zyski zmieniają się w przeciwnych kierunkach następuje ujemna korelacja np. kryzys powoduje wzrost cen akcji firmy wydobywającej złoto, a ceny akcji innych sektorów w większości maleją.
Współczynnik beta- jest miarą stopnia, w jaki dochód z danej akcji zmienia się w porównaniu ze średnią dochodowości wszystkich akcji na giełdzie.
Jeśli beta =1 to dochód jest taki sam jak średnia giełdowa ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz