Nieoczekiwana inflacja - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nieoczekiwana inflacja - wykład - strona 1 Nieoczekiwana inflacja - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Nieoczekiwana inflacja Redystrybucja Jeśli inflacja niespodziewanie wzrośnie wyżej, niż wynosiły oczekiwania, zyskuje kredytobiorca, traci osoba udzielająca pożyczki.
Nieoczekiwana inflacja powoduje redystrybucję dochodów i bogactwa. Prowadzi to do zakłóceń w gospodarce (np. bankructwa) oraz do sformułowania sądów wartościujący dotyczący tej redystrybucji. Zależy to od orientacji politycznej. Jeśli bogaci pożyczkodawcy stracą na rzecz biednych kredytobiorców, to partie promujące egalitaryzm zajmą stanowisko pozytywne. Jeden z ważniejszych procesów redystrybucyjnych zachodzi między państwem a sektorem prywatnym - obniżenie wartości zadłużenia pastwa, może taniej wykupić obligacje. Wiele osób kupujących aktywa finansowe (obligacje) to osoby w podeszłym wieku - mają oszczędności.
Osoby biorące pożyczki - często osoby młode lub wkraczające w wiek średni.
Nieoczekiwana inflacja zmienia rozkład dochodów na ich korzyść.
Niepewność, co do wysokości inflacji
Powoduje dwa rodzaje kosztów bardziej złożone staje się planowanie długookresowe.
ludzie nie lubią ryzyka. 28.6
Sposoby przeciwdziałania inflacji
3 sposoby:
zdecydowane środki polityki gospodarczej
przepisy prawne, instytucje
nauczyć się żyć z inflacją Eliminowanie inflacji W długim okresie - niskie tempo wzrostu ilości pieniądza niska inflacja
Konieczne może być zastosowanie restrykcyjnej polityki fiskalnej, pozwalające na utrzymanie deficytu budżetowego na niskim poziomie. Może się to wiązać z okresem wysokiego bezrobocia.
Środki polityki dochodowej Polityka dochodowa jest próbą bezpośredniego oddziaływania na wysokość płac i innych dochodów. Przepisy prawa, nieformalna presja dotycząca podwyżek płac (tak żeby te nie przekroczyły pewnego poziomu).
Dotychczasowe próby skutkowały krótkotrwałym efektem i końcowym niepowodzeniem. Błędy jednoczesne redukowanie różnic w płacach - UK lata '70, w efekcie zaburzenia rynku pracy; możliwa jest jednak polityka dochodowa, której jedynym celem jest zahamowanie wzrostu płac nominalnych i inflacji.
wiara, że długookresowa polityka dochodowa może zahamować wzrost płac i cen nawet, gdy nominalna ilość pieniądza rośnie w szybkim tempie.
trudno stosować tą politykę, gdy płace realne zmieniają się z upływem czasu. Polityka ta powinna być traktowana jako tymczasowe narzędzie służące przyspieszeniu procesu dostosowania płac do zmiany tempa wzrostu nominalnej ilości pieniądza uważanej za powszechnie trwałą.
Reforma instytucjonalna i konstytucyjna ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz