Niedziela jako dzień - opis

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niedziela jako dzień - opis  - strona 1

Fragment notatki:


NIEDZIELA 3 rodzaje kalendarzy:
Wg kalendarium Romanum - niedziela obowiązuje w całym, kościele zachodnim
Kalendarz Rubrycela - Dla poszczególnych diecezji
Kalendarz dla rodzin zakonnych i wspólnot
Niedziela jest rdzeniem całego roku liturgicznego. I dzień świąteczny z przekazów biblii
1.Nazwy niedzieli
KL 102 - św. Matka Kościół uważa za swój obowiązek celebrować niedzielę, każdego tygodnia jest pamiątka Zmartwychwstania, jest I dniem świątecznym (Mała Wielkanoc)
NORLiK- 1 raz mowa o dniach liturgicznych punkty 4-7 zawierają informacje o niedzieli.
Pierwsze określenie: pierwszy dzień po szabacie 1 Kor 16,2, pierwszy dzień tygodnia Mt 28,1 Mk 16, 2-9, Dzień Zmartwychwstania Chrystusa Pana III/IV w, Ósmy dzień tygodnia (ojcowie kościoła, KL 106, w tradycji żydowskiej najważniejszy był dzień 7 Szabat, dzień 8 jest dopełnieniem całej tajemnicy w trad żydowskiej, 8 to symbol przyszłości i nowego stworzenia, pierwszy dzień nowego porządku , nowy rytm życia człowieka) Dzień Pański Ap 1,10, dzień Pana Flp 2,5-11, Dzień słońca , słońce sprawiedliwości, w j. Polskim Niedziel - nie działanie.
2. teologia niedzieli to celebrowanie paschalnego Misterium Chrystusa - miłość i moc Boga.
Niedziela jest darem dla chrześcijaństwa. Ważne są nowe stworzenie, nowe wyzwolenie , nowe przymierze.
Był to dzień radości- smutek był zabroniony
VII- DŚ pojawia się w teologii- wspomnienie DŚ
XII - tajemnica Chrztu św- praktyka pokropienia - aspersia (pokropienie krwią w Egipcie, wszystkiego, co pierwotne)
3VII 321 - zakaz w niedziele ściągania długów publicznych i wyścigów konnych
3. świętowanie niedzieli, -zrezygnowanie z szabatu bo niedziela ważniejsza
-wierność w uczęszczaniu na Eucharystię ACTA Saturnin (314)
do XIV miała być sprawowana w swojej parafii, 1517 Leon X odwołuje ten obowiązek Pierwotnie chrześcijaństwo nie znało zobowiązania do czczenia Boga w Niedzielę, choć dawało ono wymiar poczucia tożsamości. Później niedziela to dzień właściwy do zgromadzeń Hbr 10,25, List św. Ignacego do Efezjan i Magnezja.
Cesarz Konstanty Wielki w 313 r - postanowienie, że żołnierze w dzień słońca mają wolne, aby uczestniczyć w modłach. Czasy po Konstantynie - akty dotyczące świętowania niedzieli np. kan 21 synodu w Elmirze.
Duże znaczenie dekret Gracjana - świętowanie niedzieli zamyka się w 2 obowiązkach:
-zaprzestanie pracy
-uczestniczenie w Mszy św.
XIII-XVI w trzeba było brać udział w 1 części Mszy św, dopóki Luter nie podważył ważności Mszy św.
Po raz I zobowiązanie do udziału we Mszy świętej uzyskało w Kościele obowiązek uczestniczenia we Mszy uzyska charakter uniwersalny w 1917 - KPK. KPK rozwinięty w 1983 przez JPII kan 1247-1248.


(…)

… nie podważył ważności Mszy św.
Po raz I zobowiązanie do udziału we Mszy świętej uzyskało w Kościele obowiązek uczestniczenia we Mszy uzyska charakter uniwersalny w 1917 - KPK. KPK rozwinięty w 1983 przez JPII kan 1247-1248.
Prawosławie nie ma tak pojętego udziału w Eucharystii. Kościół prawosławny sprawuję tylko jedną Mszę. Wierni mogą uczestniczyć w innej formie kultu nieszporach czy jutrzni.
Od XIII w motywacją do obowiązek udziału zmienia się, rozbudowuje. Oparta jest na III przykazaniu. To Bóg nakazuje czcić taki dzień. Św. Tomasz wywodzi ten obowiązek z natury. Stworzenie winno oddać cześć swojemu Bogu.
Od połowy XV w niewykonanie obowiązku stanowiło poważne wykroczenie- grzech ciężki. W scholastyce bazowano na IV przykazaniu.
Dzisiaj problem motywacji świętowania niedzieli. Niedziela jest Dniem…
… i Pięćdziesiątnicą PS. 118 - Dzień, który Pan uczynił, Niewiasty u pustego grobu, idący do Emaus Zmartwychwstanie, wylanie DŚ. Do Chrystusa należy czas i wieczność. Centrum Chrześcijańskiego życia jest Niedziela.
2.Niedziela jest dniem Kościoła - to dzień kiedy gromadzi się razem wspólnota uczniów, zwołanie, którego dokonał Bóg. Uczniowie Chrystusa nie mogą pozostawać jedynie na modlitwie indywidualnej.
3.Niedziela jest dniem głoszenia i słuchania Bożego Słowa- wierni powinni schodzić się na słuchaniu Słowa B, można ograniczać czytań i ich liczby.
Bóg mówi - to pierwszy dar Jezusa w zgromadzeniu Eucharystycznym. Za głoszenie tego słowa odpowiedzialni jesteśmy wszyscy.
4.Niedziela jest dniem Eucharystii - od czasów apostolskich był to dzień sprawowania Eucharystii . Liturgia słowa to ruch zstępujący - Bóg ku ludziom…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz