Neoliberalizm- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Neoliberalizm- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

NEOLIBERALIZM
przedstawiciele skupieni wokół Kolokwium Lippmanna, po wojnie w Stowarzyszeniu Mont-Pelerin, jak również wokół F.A. von Hayka w tzw. grupie wiedeńskiej
neoliberalizm cechuje silne zabarwienie ekonomiczne, z jednej strony jest to krytyczna postawa wobec “osiągnięć” “państwa dobrobytu” ale również można spotkać osoby krytyczne wobec klasycznej zasadzie leseferyzmu
zdaniem neoliberałów państwo powinno tworzyć organizacyjne ramy dla swobodnego funkcjonowania gospodarki opartej na prawach popytu i podaży, powinno stworzyć system monetarny, miar i wag, dostarczać usługi które nie mogą być dostarczane przez przedsiębiorstwa prywatne, jak również państwo powinno przejąć na siebie pomoc charytatywna która nie jest w neoliberalizmie rozumiana jako redystrybucja dochodu, ostatnim ważnym celem państwa jest zwalczanie nieuczciwej konkurencji
interwencjonizm w neoliberalizmie postrzegany jest jako tymczasowe zło konieczne, które w wyjątkowych sytuacjach ma na celu przywrócenie wolnej konkurencji, stąd taki interwencjonizm musi być czasowy, przejściowy
wolność postrzegana jest jako brak przymusu (negatywna koncepcja wolności - patrz niżej), jednocześnie neoliberałowie zauważają związek pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością
sprawiedliwość postrzegana jako wolnorynkowa redystrybucja dochodu, kommutatywne pojmowanie sprawiedliwości oparte na wolności zawierania umów
Wolność jest wartością najwyższą w liberalizmie, lecz zarazem jej rozumienie prowadzi do podziałów wśród liberałów. Najwyraźniej rysuje się ten podział przy rozpatrywaniu wolności pozytywnej i negatywnej. Wolność negatywna typowa dla liberałów klasycznych zakłada relacje jednostki ze społeczeństwem i państwem, uznając przymus i ograniczenia z ich strony (państwa i społ.) jako zło unicestwiające wolność. Natomiast wolność pozytywna, rozwijana przez liberałów demokratycznych i socjalnych, wyraża się w pozytywnym ocenianiu aktywności państwa. Ta akceptowana działalność państwa prowadzi do rozszerzenia wolności politycznej i różnych zabezpieczeń socjalnych. Wolność pozytywna podkreśla, że nie każda aktywność państwa niesie ograniczenia rozwoju, twierdzi że niektóre ograniczenia mają charakter uzasadniony. Z taką argumentacją nie mogą się zgodzić zwolennicy wolności negatywnej, którzy utrzymują że nie można zmniejszając wolności, zyskiwać wolność tylko innego typu. Wolność negatywna domaga się niczym nieograniczonego rozwoju własności prywatnej, jako przejawu wolności ekonomicznej. Zwolennicy wolności pozytywnej utrzymują, że nie każda ingerencja państwa prowadzi do ograniczenia wolności.


(…)

… wolnością a odpowiedzialnością
sprawiedliwość postrzegana jako wolnorynkowa redystrybucja dochodu, kommutatywne pojmowanie sprawiedliwości oparte na wolności zawierania umów <- takie podejście gwarantuje rynkową wartość każdego dobra, odrzuca jakąkolwiek odgórną hierarchię, aksjologię potrzeb i wartości, jednocześnie taka sprawiedliwość zdaniem gwarantuje wolność
równość jako równość szans i równość wobec…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz