Neil Postman - Technopol. Triumf techniki nad kulturą

Nasza ocena:

5
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2226
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Neil Postman - Technopol. Triumf techniki nad kulturą  - strona 1 Neil Postman - Technopol. Triumf techniki nad kulturą  - strona 2 Neil Postman - Technopol. Triumf techniki nad kulturą  - strona 3

Fragment notatki:


Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1995
Sąd Tamuza w mitologii sumer. i babil.-asyr. bóstwo wegetacji roślin i urodzaju, opiekun stad; ukochany bogini Isztar (sumer. Inana); zabity, co roku zstępował do podziemia (na ziemi ustawała wegetacja roślin) i ponownie wracał na ziemię (przyroda budziła się do nowego życia); przedstawiany z kłosami w rękach lub u ramion.
Błędem jest sądzić, że jakakolwiek innowacja technologiczne przynosi tylko jednego rodzaju efekty. Każda technologia jest zarazem ciężarem jak i błogosławieństwem; nie albo-albo, lecz tym i tym jednocześnie. s. 12-13
Technofile - widzą tylko to, co nowe technologie potrafią dokonać, ale nie mogą wyobrazić sobie tego, co nam odbierają.
Żadna bowiem kultura nie może uniknąć negocjacji z techniką, niezależnie czy prowadzi je inteligentnie, czy nie. Ubija się interes, w którym technika coś daje, a coś odbiera. Ludzie mądrzy wiedzą to doskonale i dlatego rzadko chylą czoło przed gwałtownymi zmianami technologicznymi, a nigdy się nimi nadmiernie nie cieszą. s. 13
Struktura technologii w znacznej mierze determinuje sposób jej użycia - jej funkcja wynika z formy. s. 15
Kiedy już wpuszczamy nową technologię do kultury, musimy mieć oczy szeroko otwarte. s. 16
Rewolucyjne technologie z pewnością tworzą nowe definicje starych terminów, a my nie uświadamiamy sobie w pełni tego procesu. Dlatego też jest on zdradliwy, niebezpieczny i całkiem odmienny od sytuacji, kiedy to nowe technologie wprowadzają do języka nowe terminy. […] Nowe rzeczy potrzebują nowych słów. Ale nowe rzeczy modyfikują również stare słowa - słowa o głęboko zakorzenionych znaczeniach. […] Takie zmiany następują szybko, zdecydowanie i niejako po cichu. s. 16-17
Ci, którzy nabędą biegłości w posługiwaniu się nową technologią, staną się elitą, ci zaś, którzy takiej biegłości nie mają, przyznają im niezasłużoną władzę i prestiż. s. 17
W kulturach o demokratycznym etosie, stosunkowo słabych tradycjach i dużej chłonności na nowe technologie wszyscy są skłonni przyjmować entuzjastycznie zmianę technologiczną i wierzyć, że pożytki z niej płynące obejmą w końcu całą populację. Ta dziecięca wiara szerzy się przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, gdzie żądza nowości nie zna granic. s. 20
Nowe technologie współzawodniczą ze starymi - o czas, o uwagę, o pieniądze, o prestiż, a nade wszystko o panowanie w sprawach światopoglądowych. Zrozumiemy, że to współzawodnictwo jest nieuchronne, jeśli zrozumiemy, że środek przekazu niesie za sobą przesłankę ideologiczną. […] Kiedy wojnę toczą ze sobą środki przekazu, mamy do czynienia ze zderzeniem różnych światopoglądów. s. 25


(…)

… jak mechanizmy kontroli. s. 88
Najbardziej imponującymi instytucjami służącymi kontroli informacji są religia i państwo. s.89
Podstawowe środki kontroli i redukcji informacji w technopolu:
biurokracja
specjalizacja
wyposażenie techniczne (testy inteligencji, przystosowania, reifikacja) Ideologia maszyn: technika medyczna
Ideologia maszyn: technika komputerowa
Technologie niewidzialne
zamaskowane, mechanizmy, które działają jak maszyny, ale normalnie nie uważa się ich za część technopolu: reifikacja, rangowanie, statystyka
Ludzi żyjących w technopolu charakteryzuje między innymi to, że przeważnie nie uświadamiają sobie ani pochodzenia, ani skutków własnych technologii. s. 165
Scjentyzm - trzy wzajemnie powiązane idee: s. 176
Przekonanie, że metody nauk przyrodniczych można stosować do badań nad zachowaniami ludzkimi…
… symboli kulturowych. W technoplou zatraca się rozróżnienie między sferą sacrum a profanum. Forma gwałtu kulturowego usankcjonowanego ideologią, która nieograniczoną przewagę przyznaje postępowi technologicznemu i pozostaje obojętna wobec rozluźnień tradycji. s. 204
Ruch oporu - z miłością
co jednostka robi niezależnie od kultury, oraz co kultura niezależnie od jednostki.
Neil Postman: Technopol. Triumf…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz