Nauka administracji- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauka administracji- wykład 3 - strona 1

Fragment notatki:

WYKŁAD 3 UKŁAD ADMINISTRACYJNY I JEGO UWARUNKOWANIA
Modelowanie → odrzucenie cech nieistotnych (mniej istotnych) i skoncentrowanie się na tym, co odzwierciedla istotę zjawiska (obiektu) modelowanego.
Administracja jako zjawisko społeczne jest zbiorem zachowań ludzi. Pojawia się pytanie: czy o administracji mamy mówić jedynie jako o stanach pozytywnych, które realizują dobro wspólne (zgodnych z normami), czy także o negatywnych, które są niezgodne z celem społecznym lub dla niego obojętne. Spór dotąd nie został rozstrzygnięty.
ADMINISTRACJA → zbiór zachowań ludzi zmierzających do realizacji dobra wspólnego (pozytywnych, zgodnych z prawem, ale także zachowań niepoprawnych (sprzecznych z prawem)).
Administracja → zachowania ludzi w czasie i przestrzeni:
powtarzalne → poprawne zachowania działającego i adresatów działań (opisane przez normy)
niepowtarzalne → niepoprawne („niewłaściwe”) (nie można ich przewidzieć)
Modelowanie administracji:
pierwszy krok → abstrahujemy od zachowań niepowtarzalnych → administracja może być przybliżona za pomocą zachowań powtarzalnych, które są determinowane normami prawnymi, moralnymi, obyczajowymi, etycznymi itd.
drugi krok → odchodzimy od tych zachowań powtarzalnych, które nie są wyznaczone normami prawnymi
→ administracja jako zjawisko społeczne → po modelowaniu → administracja w znaczeniu prawnym (możemy badać administrację przez badanie norm).
UKŁAD ADMINISTRACYJNY → zbiór zachowań (powtarzalnych i niepowtarzalnych) i relacji między nimi (nie pomijając działających ludzi), np. zbiór zachowań jednego referenta (układ prosty) lub zespołu pracowników administracji (układ złożony).
Zawsze ten układ jest wyznaczony czynnikami, które są wewnątrz układu (systemowe) i na zewnątrz układu (pozasystemowe) → uwarunkowania układu administracyjnego.
UWARUNKOWANIA SYSTEMOWE UKŁADÓW ADMINISTRACYJNYCH:
aksjologiczne
organizacyjne
strukturalne
kadrowe
normatywne
ekonomiczne
ekonomiczne podstawy funkcjonowania układu administracyjnego
ekonomiczne podstawy realizacji zadań przez układ
UWARUNKOWANIA POZASYSTEMOWE UKŁADÓW ADMINISTRACYJNYCH:
kulturowe
polityczne
etyczne
inne
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz