Naturalne metody biologicznego oczyszczania ścieków - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Naturalne metody biologicznego oczyszczania ścieków - wykład - strona 1 Naturalne metody biologicznego oczyszczania ścieków - wykład - strona 2

Fragment notatki:

      Naturalne metody biologiczne go oczyszczania ścieków    1. Nawadnianie.  2. Irygacja.  3. Pola filtracyjne.  4. Stawy biologiczne.    Ad. 1.  Wartość dla rolnictwa posiadają zawarte w ściekach substancje nawozowe i humusowe  a przede wszystkim woda. Należy jednak pamiętać, że nawadnianiu ściekami towarzyszy  niebezpieczeństwo przenoszenia bakterii, pasożytów a także innych  substancji toksycznych. Metodę tą stosuje się tylko sezonowo, a przeważająca ilość wody nie  powraca do odbiornika, lecz zostaje pobrana przez rośliny lub odparowuje. Metodę tą stosuje  się zazwyczaj dla małych osiedli lub zakładów i tylko w tych rejonach gdzie ilość opadów w  okresie wegetacji roślin jest odpowiednio niska (w Polsce nawadnia się około 11  tys. ha gruntów, a w USA 15 mln ha - głównie wodami powierzchniowymi, podziemnymi lub  ściekami oczyszczonymi sztucznymi metodami biologicznymi). Może to być nawadnianie  zalewowe, stokowe, bruzdowe, podziemne, deszczowanie. Pola nawadniane dobrze przyjmują  ścieki w okresie letniej posuchy. Powinna istnieć oczyszczalnia pracująca przynajmniej w  tych okresach, w których ścieki nie mogą być użyte do celów rolniczych.    Ad. 2.  W odróżnieniu od nawadniania  celem pól irygacyjnych jest oczyszczanie ścieków,  osiągane korzyści rolnicze są drugoplanowym   zagadnieniem. Pola irygacyjne zakłada się na  gruntach piaszczystych,   przepuszczalnych i suchych. Ścieki oczyszczane na polach  irygacyjnych   powinny być wstępnie odtłuszczone i pozbawione zawiesin. Najlepsze   efekty osiąga się w okresie letnim, zaś w innych przypadkach należy stosować dodatkowe  urządzenia: osadniki, niekiedy wymagana jest koagulacja, sztuczne biologiczne oczyszczanie  ścieków. Zaleca się zakładanie ochronnych stref wokół pól irygacyjnych.      Ad.3. Grunty wykorzystywane do oczyszczania ścieków bez rolniczego ich użytkowania  noszą nazwę pól filtracyjnych lub gruntowych . Pola te zakładane są tylko na gruntach  piaszczystych o   odpowiedniej przepuszczalności. Pola filtracyjne składają się z szeregu   zdrenowanych poletek o wielkości do 0,4 ha, otoczonych groblami, w których ułożone są  rurociągi lub koryta na głębokości 1m, w odstępach 10m. Poletka zalewa się warstwą ścieków  5-10 cm w czasie 15 minut. Częstotliwość zalewania uzależniona jest od stężenia ścieków.  Proces przesiąkania powinien być zakończony w ciągu 4 godzin.  Redukcja BZT   przekracza 90%, a zawartość bakterii zmniejsza się o przeszło 95%.   Ścieki są klarowne,  nie zagniwają. Ten wysoki stopień oczyszczania uzyskuje się na drodze biochemicznego 

(…)

… stopień oczyszczania uzyskuje się na drodze biochemicznego
utleniania zanieczyszczeń. Na ziarnach piasku znajduje się cienka warstwa błony
biologicznej, która adsorbuje związki organiczne zawarte w ściekach. Rozkład tych
substancji i regeneracja zdolności sorpcyjnych błony biologicznej następuje w czasie przerw
między kolejnymi zalewaniami. Powietrze zawarte w porach złoża ulega wymianie podczas
każdego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz