Nadzwyczajne środki odwoławcze w prawie administracyjnym - Nadzwyczajne złagodzenie kary

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nadzwyczajne środki odwoławcze w prawie administracyjnym - Nadzwyczajne złagodzenie kary - strona 1 Nadzwyczajne środki odwoławcze w prawie administracyjnym - Nadzwyczajne złagodzenie kary - strona 2

Fragment notatki:

Nadzwyczajne złagodzenie kary i ustawowe podwyższenie wymiaru kary Nadzwyczajne złagodzenie kary - wymiar kary poniżej dolnej granicy - przypadki w ustawie (przekroczenie granic obrony koniecznej, popełnienie czynu w znacznie ograniczonym stopniu poczytalności, w stanie wyższej konieczności)
- w stosunku do młodocianego, jeżeli przemawiają za tym względy wychowawcze
- w szczególnie uzasadnionych wypadkach, gdy nawet najniższa kara byłaby za surowa (np. pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, szkoda została naprawiona)
- ze względu na postawę sprawcy (czynny żal, robił wysiłki, aby naprawić szkodę)
- jeżeli sprawca przestępstwa nieumyślnego lub jego najbliższy poniósł poważny uszczerbek
- w stosunku do sprawcy przestępstwa, który niezależnie od wyjaśnień złożonych w danej sprawie, ujawnił organom ścigania inne przestępstwa, których najniższe zagrożenie karą było powyżej 5 lat.
Sąd może nadzwyczajnie złagodzić karę lub nawet warunkowo zawiesić w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, jeżeli ujawni on informacje dotyczące sprawy, będzie współpracował (świadek koronny).
Wymiar nadzwyczajnego złagodzenia kary: - jeśli czyn stanowi zbrodnię sąd wymierza karę pozbawienia wolności od 1/3 dolnej granicy kary
- jeśli czyn jest występkiem i jeśli w sankcji przewidziana jest kara pozbawienia wolności od roku, sąd wymierza karę grzywny, albo karę ograniczenia wolności
- jeśli czyn stanowi występek a dolna granica kary poniżej 1 roku też albo grzywna albo kara pozbawienia wolności
- jeśli za przestępstwo jest grzywna, ograniczenie wolności, bądź kara pozbawienia wolności do lat 2 to odstępuje od wymierzenia kary, należy orzec środki karne
Zaostrzenie ustawowego wymiaru kary (sąd orzeka karę do górnej granicy zwiększoną o połowę) Recydywa:
- specjalna zwykła (warunkiem żeby została zastosowana jest to, ażeby sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności, popełnił w ciągu 5 lat od odbycia, co najmniej 6 miesięcy po odsiedzeniu kary, inne przestępstwo umyślne, ale podobne do przestępstwa. Sąd może zwiększyć zagrożenie o połowę - podobne tzn. to samo dobro, ten sam podmiot)
- specjalna wielokrotna (już został skazany w warunkach recydywy zwykłej, odbył co najmniej rok kary pozbawienia wolności, w ciągu 5 lat od odbycia kary popełnia kolejne przestępstwo (przestępstwo przeciw życiu, zdrowiu, zgwałceniu, rozbój, kradzież z włamaniem, inne przestępstwa przeciwko mieniu z groźbą użycia przemocy). Wtedy sąd musi orzec powyżej dolnej granicy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz