NADPROŻA, ŁUKI, SKLEPIENIA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3682
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
NADPROŻA, ŁUKI, SKLEPIENIA - strona 1 NADPROŻA, ŁUKI, SKLEPIENIA - strona 2 NADPROŻA, ŁUKI, SKLEPIENIA - strona 3

Fragment notatki:

PLAN WYKŁADU
Nadproża
Łuki
Sklepienia
Podsumowanie
Nadproża murowane
1.
2.
Nadproża sklepione
Nadproża płaskie z cegieł (Kleina)
Nadproża sklepione
Nadproża sklepione – wykonuje się
w postaci łuków:
odcinkowych, półkolistych,
eliptycznych, koszowych.
Nadproża sklepione wykonuje się na
deskowaniu.
W nadprożach sklepionych (łukach)
występują siły ściskające, w
związku z tym cegły układa się
płaszczyznami dociskowymi
prostopadle do tej siły.
Nadproża płaskie z cegieł (Kleina)
Belkę nadproża wykonuje
się z cegły połączonej
zaprawą i zbrojonej w
spoinach bednarką.
Maksymalna rozpiętość
nadproża nie powinna
przekraczać 2,5m.
Przy rozpiętości nadproża do
1,5m, przyjmuje się
wysokość ½ cegły, dla
większych należy przyjąć
wysokość 1cegły.
Nadproże wykonuje się na
deskowaniu i stemplowaniu,
które powinno się rozebrać
po 14 dniach.
Zakładka zbrojenia
(bednarki) poza światło
otworu powinna zachodzić
po 20 cm z każdej strony.
Łuki ceglane
Łuki ceglane w ścianach stanowią sklepienia przykrywające otwór w ścianie.
Łuki wykonane nad oknami, drzwiami, bramami służą do podtrzymywania stropów, czy odciążenia.
Zwykle mogą być wykonywane w wiązaniach: pospolitym, czterowarstwowym, pierścieniowym
i zazębionym.
Sklepienia
Sklepieniem nazywamy przekrycie przestrzeni między ścianami lub słupami,
którego przekrój powierzchni ma kształt krzywej, a długość jest większa od
rozpiętości.
Części składowe sklepienia:
● podniebienie, które ogranicza sklepienie od dołu,
● grzbiet, stanowi górne ograniczenie sklepienia,
● czoło sklepienia,
● oś sklepienia,
● strzałka sklepienia
wezgłowia, są to płaszczyzny, na których opiera się sklepienie.
W zależności od kształtu powierzchni, rozróżniamy sklepienia:
● o pojedynczej krzywiźnie (tzw. łukowe, walcowe),
● o podwójnej krzywiźnie (np. klasztorne, krzyżowe),
● złożone.
Sklepienia
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz