Elementy ściany na elewacji budynku - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy ściany na elewacji budynku -  omówienie  - strona 1 Elementy ściany na elewacji budynku -  omówienie  - strona 2 Elementy ściany na elewacji budynku -  omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

1. Elementy ściany na elewacji budynku: 2,3. Sposoby przekrywania otworów w ścianach (konst i dział )
Otwory drzwiowe i okienne w ścianach pokrywa się nadprożami sklepionymi lub płaskimi. Jeśli okna mają skrzydła otwierane do pomieszczenia, to filary i nadproża wykonuje się węgarkami. Mur podokienny obkłada się od zewnętrznej strony okna podokiennikiem zewnętrznym (np. z blachy ocynkowanej) a od wewnętrznj (np.parapetem z drewna, kamienia, itp.). Wybór rodzaju nadproży zależy od rodzaju konstrukcji ścian i stropów budynku, jego przeznaczenia, szerokości otworu oraz od ukształtowania architektnicznego ścian budynku. Nadproża sklepione wykonuje się na deskowaniu z krążyn. Budowę zaczyna się od obydwu jego węzłów a kończy się na osadzeniu zworników w kluczu nadproża. Nadproża sklepione /łukowe/: a/ odcinkowe, b/ ostrołukowe, c/ koszowe, d/ sposób oparcia cegieł łuku, e/ sprawdzenie położenia cegieł w łuku, 1 - podniebienie, 2 - wezgłowie, 3 -pacha, 4 - zwornik. 4. Rozwiązywanie nadproży w ścianach działowych i konstrukcyjnych murowanych. Nadproża płaskie wykonuje się w ścianach murowanych z:
belek stalowych wypełnionych cegłą żelbetu wylewnego na mokroc(żelbetu monolitycznego)
c) żelbetowych elementów prefabrykowanych L
d) cegieł zbrojonych wkładkami stalowymi (nadproża Kleina)
5. Nadproże Kleina Nadproża z cegieł /Kleina/ wykonuje się z cegieł połączonych zaprawą i zbrojonych w spoinach bednarką o wymiarach od 2 x 15 mm do 3x30 mm lub prętami o średnicy 5-12 mm /rys.3.93 i 3.94/.W zależności od rozpiętości nadproża /szerokości otworu/ cegły ustawia się na rąb lub stojąco. Największa rozpiętość wykonywanych w ten sposób nadproży wynosi 2,5 m. Do rozpiętości 1,5 m nadproże wykonuje się o wysokości 1/2 cegły, dla większych rozpiętości przyjmuje się wysokość 1 cegły. Do wykonywania nadproży należy używać cegły klasy 15 lub 10 oraz zaprawy cementowej o proporcji 1:3. Nadproże wykonuje się na podstemplowanym deskowaniu, którego nie należy rozbierać przed upływem 14 dni. Głębokość oparcia nadproża w murze powinna wynosić 20cm.
6.Nadproże na belkach stalowych wykonuje się zwykle z walcowych przekrojów stalowych dwuteowych. Aby zapobiec rozsuwaniu się poprzecznemu belek, można je połączyć śrubami. Przestrzeń między belkami wypełnia wypełnia się cegłą, osiatkowując uprzednio dolne ich półki w celu zapewnienia przyczepności zaprawy. 7. Nadproża żelbetowe monolityczne mogą stanowić: samodzielna belka żelbetowa przekrywająca otwór lub cześć wieńca stropowego, odpowiednio wzmocniona nad otworem. Od strony zewnętrznej nadproża te należy obłożyć materiałem izolacyjnym /w celu likwidacji mostków termicznych/ i okładziną zewnętrzną.


(…)

… belkami wypełnia się betonem. Nadproże należy zabezpieczyć przed przemarzaniem przez obłożeniem materiałem termoizolacyjnym i fakturowym 11. Materiały i możliwości kształtowania przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych.
PRZEWÓD DYMOWY
Materiał: cegła ceramiczna, kształtki ceramiczne, kształtki kominowe
Wymiar: 14x14 lub fi15
PRZEWÓD SPLINOWY:
Materiał cegła pełna, pustaki z wkładkami ze stali…
… należy wykonać jako samonośne, wydzielone zespoły przewodów z materiałów przeznaczonych do tego cel, jak np. cegła ceramiczna pełna, spcjalne pustaki dymowe itp. Komin wyprowadza się ponad dach specjalnie dobraną cegła ceramiczną. Ścian z cegły wykonuje się obmurowywując szablon (w postaci skrzynki), który ma żądany wymiar. Drewniane części konstrukcji budynku /belki, słupy/ należy odsunąć…
… kominowych w ścianie zewnętrznej:
-całość komina występująca ponad dachem wykonuje się z dobrze wypalanej cegły cegły ceramicznej
-wierzch komina pokrywa się „czapą” z betonu ułożonego na papie i zaopatrzonego w kapinos -przewody kominowe muszą posiadać dodatkowe ocieplenie (płyta wiórowo cementowa ocieplająca kanały)
-do przewodów powinno stosować się cegły pełnej klasy nie niżej niż 15
-przewód…
…. Kanały wentylacyjne wznosi się za pomocą odpowiednich kształtek.Wykonując ścianę murową fragmenty ścian z przewodami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi należy wykonać jako samonośne, wydzielone zespoły przewodów z materiałów przeznaczonych do tego cel, jak np. cegła ceramiczna pełna, spcjalne pustaki dymowe i wentylacyjne, czy mury kominkowe. Nadproża z cegieł /Kleina/ nad otworami z węgarkami…
… przewodu od pionu nie powinno być większe od 30° /rys. 3.85/. Łącząc przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne należy kierować się następującymi zasadami: każdy trzon kuchenny węglowy powinien mieć oddzielny przewód dymowy, piece ogrzewcze można włączyć do jednego przewodu /max. 3 sztuki/, z tym że różnica poziomów palenisk pieców musi wynosić przynajmniej 2 kondygnacje, a pieców najwyższej kondygnacji…
… poziomów palenisk pieców musi być min 2 kondygnacje, a pieców najwyższej kondygnacji nie wolno łączyć jak długość przewodów jest mniejsza od 7m
c)gdy sprowadzamy przewód od pionu to możemy go wychylić o max 30 stopni na dł nie > 200m
d)wmiary pzewodów dla jednego lub dwóch pieców grzewczych wynoszą co najmniej 14x14 lub fi15 cm
e)przewód dla 3 pieców powinien mieć wymiary 14x20 lub fi 20cm
f)jak przewód…
… od wewnętrznych ścianek przewodów dymowych i spalinowych na odległość 25 cm.
15.Zasady wyprowadzania komina ponad dach:
-przy dachach płaskich wysokość komina min 60 cm ponad kalenicę
-przy dachach o kącie nachylenia > 12st z łatwo palnym pokryciem wys min 60 cm ponad kalenice
-gdy kąt > 12 st i pokrycie trudno palne to wys min 3o cm ponad dach i komin min 100 cm od kalenicy 16. Zasady prowadzenia przewodów…
…: a/ o wysokości 1 cegły, b/ o wysokości 1/2 cegły /przekrój i widok z boku/; 1 - bednarka lub pręt, 2 - ościeżnica, 3 - węgarek.
Rys. 3.83. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne w ścianie murowanej: a/ widok, b/ przekrój poprzeczny.
Rys. 3.84. Wykonywanie przewodów dymowych: a/ kształtki ceramiczne do przewodów dymowych /A - typ P bez bocznego otworu wlotowego, B - typ PO z bocznym otworem wlotowym/; b…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz