Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców- opracowanie - strona 1 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców ust z 1920r.
Ta ustawa stanowi, że zasadą jest, że cudzoziemiec może nabyć nieruchomość w PL za
zezwoleniem. To zezwolenie cudzoziemiec nabywa w drodze decyzji administracyjnej (to nie jest
droga sądowa, to tryb administracyjny). Organem właściwym jest Minister Spraw Wewnętrznych i
Administracyjnych
W myśl tej ustawy cudzoziemiec jest:

Os fizyczną nie posiadającą obywatelstwa PL

Os prawną mającą siedzibę za granicą

Spółki prawa handlowego które są kontrolowane przez inną spółkę z zagranicy
Spółka kontrolowana to taka, w której cudzoziemiec ma ponad 50% głosów w spółce.
Nabycie nieruchomości wg ustawy oznacza każde nabycie własności do nieruchomości oraz
użytkowania wieczystego, to nabycie dotyczy umów oraz dziedziczenia.
Zezwolenia
Ustawa przewiduje sytuacje które nie wymagają zezwolenia:
1. Nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego
2. Nabycie samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym
3. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Polsce co najmniej 5 lat
4. Nabycie przez cudzoziemca, który jest małżonkiem obywatela polskiego i nie mieszka w
Polsce co najmniej od 2 lat
5. Nabycie nieruchomości jeżeli cudzoziemiec jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego
6. Banki, które są kontrolowane przez spółki z za granicy
Zawarcie umowy o nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wbrew ustawie jest niemożliwe.
Cudzoziemiec, który zamierza nabyć nieruchomość w Polsce może ubiegać się o przyznanie
zezwolenia zwane promesą. Promesa jest ważna przez rok od daty wydania. Następnie jest
stosowana do zawarcia umowy przedwczesnej.
Nieruchomości rolne i leśne
W traktacie akcesyjnym wprowadzono ograniczenia w nabywaniu nieruchomości przez obywateli
UE.
Obywatele UE nie mogą swobodnie nabywać tych gruntów od daty wstąpienia naszego kraju do
UE.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz