Myśl polityczna - metodologia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Myśl polityczna - metodologia  - strona 1 Myśl polityczna - metodologia  - strona 2

Fragment notatki:

Myśl polityczna zajmuje się wszelkimi zachowaniami jednostek i grup społecznych, odnosza  się do relacji pomiędzy nimi i ocenia ich produkty oraz działania. Na jakich kwestiach koncentruje się myśl polityczna?: -czy i dlaczego chcemy być wolni? - jakie warunki muszą być spełnione? - jak powinien wyglądać porządny ład społeczny - co powodować by zmierzano we właściwym kierunku? HMP jest dyscypliną naukową, może powstać praca licencjacka, itp., itd. Pojawiła się 30. Lat  temu w Polsce. Jest to również historia idei i ideologii z nich utworzonych. 2) Dlaczego warto zajmować się MP? Istnieją typowe zachowania, pewne prawidłowości, które nigdy nie mają charakteru  absolutnego, które pozwalają przewidzieć zachowania polityczne w przyszłości. 3) HMP jest ściśle związana z polityką, polityką ujawnia się w kategoriach praktyki i  refleksji. Wystepuje tu myślenie polityczne. Wymaga to systematycznych badań. Owe 5 .  elematów: a) podmiot polityczny, który podejmuje działania, korzysta z wiedzy na temat rzeczywistości  politycznej b) MP jest zapisem subiektywnych cech podmiotu politycznego (styl mylenia, podstawowe  wartości)  c) jest ona (MP) zapisem hierarchii, preferencji danego podmiotu polityki, który stara się je  realizować. d) MP zawiera różne alternatywy decyzyjne oraz uzasadnienie wyboru jednej  nich z a  zasadne i najlepsze i optymalne. e) MP jest zapisem uzasadnienia podjętych decyzji. 3) Definicja nr 1 MP MP jest to wszelka forma refleksji: nad polityką, rozumem, jako sferą rzeczywistości, w  której podmiot może realizować swoje interesy poprzez stosunki i mechanizmy społeczne  wynikające z posiadanej władzy. „polityka jest jak skrzypce. Brać je należy lewą dłonią, a grać prawą” Tak rozumiana MP posiada 4 konteksty – zawiera Ina wymiar pragmatyczny, wynika z tego wpływ MP jako elementy  świadomości na procesy polityczne, za pośrednictwem działań podejmowanych przez  podmioty tworzące MP. PP, politycy, ruchy polityczne, organizacje i instytucje  polityczne. - kontekst kulturowy, polega on na tym, że MP jest odbiciem istniejącej kultury w tym  także szeroko rozumianej kultury politycznej oraz dominujących w niej wartości i  konfliktów ideowych. - kontekst filozoficzny, mieści się w nim określona struktura i treści, które podlegają  ewolucji i wymianie. - kontekst socjologiczny, wynikający z tego, iż MP jest odbiciem obecnej struktury  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz