MUSICAM - maskowanie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
MUSICAM - maskowanie - wykład - strona 1 MUSICAM - maskowanie - wykład - strona 2 MUSICAM - maskowanie - wykład - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEMY RADIOKOMUNIKACYJNE – CZ.2
IV r. TTR s. zimowy 2006/2007
MUSICAM
12 Wyznaczaniem poziomu maskowania całkowitego i minimalnego.
Patrz u Marcina w opracowaniach. To niżej to tylko niesprawdzona i nie do końca
przekonująca wersja z płyty. Powiem tak – bzdury ☺
Indywidualny poziom maskowania: wyznaczamy z 512 próbek widma FFT 126
próbek na min poziomu maskowania LTq(i), i od 1 do 12; przy czym w pierwszych 3
podpasmach(gdzie ich szerokość szerokość st. oo częstotliwości jest duża) umieszcza
się co 2 próbkę, w następnym co 3, co 6, co 8. wszystkie indeksy tonowe i nietonowe
przyporządkowujemy jednej z 126 próbek widma (każdy najbliższej analizowanej
składowej).
Indywidualny poziom maskowania dla składowych tonowych:
LTtm[z(j),z(i)]=xtm[z(j)]+artm[z(j)+vf[z(j), z(i)] [dB],
a dla składowych nietonowych:
LTnm[z(j),z(i)]=xnm[z(j)]+arnm[z(j)+vf[z(j), z(i)] [dB],
Obie wartości mogą być dodatnie i ujemne, gdzie
- xtm[z(j)] – ciśnienie akustyczne składowej tonowej o indeksie odpowiadające f z(j)
w Berkach,
- ar - indeks maskowania(różny dla składowej tonowej i niejonowej),
- vf - funkcja maskująca (jest wyznaczana oddzielnie dla zbocza powyżej i poniżej
analizowanego prążka.
- dz=z(i)-z(j),
- z(i) wyznacza pkt krzywej maskowania,
- z(j) określa położenie składowej tonowej lub nietonowej widma.,
- x[z(j)] – ciśnienie akustyczne składnika tonowego lub niejonowego nietonowego
indeksie.
Dla dz=8 maskowania się nie uwzględnia.
Całkowity poziom maskowania: wyznacza się go na podstawie analizy składowych
tonowych lub nietonowych oraz minimum poziomu maskowania.
LTq(i ) = 10 log(10
LTq ( i ) / 10
m
+ ∑10
j =1
LTq ( j ,i ) / 10
m
+ ∑10 LTnm ( j ,i ) / 10
j =1
Całkowita liczba składowych nietonowych –n, a tonowych m. Tylko składniki od -3
do 8 są brane pod uwage.
1
13 Wyznaczenie stosunku sygnału do poziomu maskowania SMR
SMR(Signal to Mask Ratio) SMRsb(n)=Lsb(n)-LTmin(n) [dB] Stosunek sygnału do
maski określa zakres, który musi być przekazany. Zmiany modelu
psychoakustycznego dotyczą zawsze strony nadawczej. Zamiast kodować Lsc(n)
kodujemy tylko SMRsb(n).[Lsb poziom ciśnienia akustycznego w paśmie]. SMR
określony jest dla wszystkich 32 podpasam. Wykorzystywany jest później do
dynamicznego przydziału bitów i np. skramblowania.
14 Współczynnik skali
Współczynnik skali. 12 próbek grupowane jest w blok, by dokonać maskowania
wstępnego i maskowania po sygnale. Wystąpienie dużego sygnału w bloku powoduje
maskowanie wszystkich pozostałych w danym bloku. Operujemy na blokach przy
wprowadzaniu masek. Czas trwania bloku 8ms. Dla każdego bloku obliczany jest
współczynnik skali, określający maksymalny poziom sygnału w danym podpaśmie.
Współczynniki skali kodowane są za pomocą słów 6 bitowych. Mamy więc 64
wartości z krokiem 2 dB. Cały zakres jest kodowany aż do 128dB.
W ramce DAB przesyłane są 3 bloki. Nie zawsze występuje konieczność
przesyłania trzech współczynników skali, bo prawdopodobieństwo różnicy większej
niż 2dB jest mniejsze niż 10% (można ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz