Montaigne Michel de "Próby"

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 2366
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Montaigne Michel de Montaigne Michel de

Fragment notatki:

Montaigne Michel de, Próby Próby (1 580—88, wyd. całości pośmiertnie 1595), zbiór refleksji Michela Montaigne”a poświęconych rozmaitym przejawom życia, obyczajom, moralności, sztuce. Autor ze sceptycyzmem snuje rozważania m.in.: o smutku, o potędze wyobraźni, o wychowaniu, o nierówności, o okrucieństwo, o sztuce dialogu, o doświadczeniu. Pisarz czyni samego siebie przedmiotem obserwacji, uważając swoje postępowania za pionierskie, choć nawiązuje do metody św. Augustyna w Wyznaniach. Z dociekliwością bada swoją naturę, rejestruje odczucia, opinie, emocje. Pisząc tylko osobie, odsłania nieznane wcześniej tajniki ludzkiej natury: Nie czyny moje opisuję, ale mnie samego. Przyjęty punkt widzenia decyduje o szczerości w ukazywaniu najtajniejszych myśli i uczuć, min. pragnień i emocji erotycznych. Montaigne nie moralizuje ani nie poucza czytelnika. Wyraża jednak niepokoje swoich współczesnych, m.in. związane z obłędem wojen religijnych, obfitujących w niewiarygodne wprost przykłady okrucieństwa. Apeluje o sprawiedliwość wobec ludzi i łaskę wobec innych istot, a nawet roślin, zaleca umiarkowanie i wstrzemięźliwość jako cnoty, które warto w sobie pielęgnować, opowiada się za tolerancją, potępia narzucanie przekonań siłą. Głosząc jako normę postępowania lojalność i przyzwoitość wobec innych, nie ma złudzeń, co do omylności człowieka. Dlatego odkrywanie prawdy widzi w nieustannym ku niej dążeniu: Świat jest jeno szkołą szukania; nie o to chodzi, kto dopadnie, ale kto przebieży piękniejszą drogę. Wielkość dzieła Montaigne”a polega właśnie na owym dążeniu do prawdy — stąd Próby stały się ulubioną lekturą intelektualistów, ale także przedmiotem ataków kontreformatorów — w wyniku oskarżeń jansenistów dzieło trafiło w 1676 na kościelny indeks i pozostawało na nim aż do roku 1957!
„Próby”, inspirowane przez staroż. filozofów, dzieło to stanowi gł. dokument lit, renesansowego sceptycyzmu , powiązanego z elementami hedonizmu i stoicyzmu ; nadając swym rozważaniom charakter antropocentryczny i występując z afirmacją niezależności i sw obodnego rozwoju jednostki , M. zajmował postawę laicką, głosił idee tolerancji rei., racjonalizmu i relatywizmu etycznego oraz uznania naturalnego rozumu ludzkiego za instancję rozstrzygającą ; Próby wywarły znaczny wpływ na literaturę, filozofię i pedagogikę XVII w.; franc. tytuł Essais stał się nazwą gatunku.
Michel de Montaigne (1533—1592). W ciężkich latach wojen religijnych snuł w swoich Próbach pozornie bezładne rozważania o różnych aspektach psychiki człowieka, o zawiłych drogach autorealizacji charakteru i osobowości , pełne mądrej tolerancji i gorzkiej niekiedy rezygnacji. Podsumowaniem zaś całego nurtu, którego był ostatnim przedstawicielem, stawało się twierdzenie, iż „Filozofować to znaczy uczyć się umierać”.

(…)

przesądów, uprzedzeń, fanatyzmu.
c) wielokrotnie podkreśla, ze zachowanie Europejczyków jest często o wiele bardziej nieludzkie i dzikie
- „Możemy ich tedy nazywać barbarzyńcami w odniesieniu do prawideł rozumu, ale nie w odniesieniu do nas, którzy przewyższamy ich we wszelakim barbarzyństwie”
- e) podaje przykład procesów o czary ( również w innych rozdziałach pisze o tej niesprawiedliwości, jest procesom…
… są na jej stronę zjawiskow na to, co przypadkowe i jednostkowe.
Nie dostarczają wiedzy pewnej (złudzenia zmysłowe), mogą jedynie stanowić źródło informacji przydatnych do działania w świecie. Tylko rozum dostarcza wiedzy pewnej i dotyczącej istoty rzeczywistości. Tak sądzili m.in.; Platon, Kartezjusz (Descartes), B. Spinoza, GW. Leibniz, później pewną fromę racjonalizmu prezentowali I. Kant i F. Hegel.
2…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz