Monopol pełny-oparcowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Monopol pełny-oparcowanie - strona 1 Monopol pełny-oparcowanie - strona 2 Monopol pełny-oparcowanie - strona 3

Fragment notatki:

MODEL MONOPOLU PEŁNEGO
Monopol pełny mamy na rynku wówczas, gdy w danej gałęzi przemysłu istnieje tylko jedno przedsiębiorstwo wytwarzające produkt nie posiadający substytutów.
Model monopolu pełnego opiera się na czterech założeniach:
Produkty jednorodne lub zróżnicowane - zakłada się, że na rynku nie istnieją bliskie substytuty tych produktów
Brak możliwości wejścia do działalności opanowanej przez monopol pełny - może to wynikać z uwarunkowań technicznych, ekonomicznych lub administracyjno  prawnych. Wytwarzanie produktów może być objęte ochroną patentową. Niemożność wejścia na rynek może być związana z koniecznością poniesienia ogromnych nakładów i kosztów początkowych możliwych do odzyskania w bardzo długim okresie czasu.
Jeden sprzedający i wielu kupujących.
Założenie doskonałej informacji o rynku.
KRZYWA POPYTU
W WARUNKACH MONOPOLU
Monopol pełny jest jedynym producentem lub sprzedającym na rynku i dlatego krzywa popytu na jego produkty jest równoznaczna z krzywą popytu rynkowego. Monopol pełny jest równoznaczny z gałęzią przemysłu. W rezultacie krzywa popytu monopolu pełnego ma nachylenie negatywne a jej elastyczności zawarte są między 0 i ∞.
Ponieważ krzywa popytu na produkty monopolu pełnego jest równoznaczna z krzywą popytu rynkowego posiadającą nachylenie negatywne, zwiększenie rozmiarów sprzedaży wymaga zmniejszenia ceny, natomiast mniejsza sprzedaż może być realizowana po większej cenie. W rezultacie przychód przeciętny równy cenie nie jest równy przychodowi marginalnemu. Linia PM znajduje się poniżej linii PP. Monopol pełny nie będzie dostarczał na rynek swoich produktów jeśli PM spadnie poniżej zera.
Jeżeli monopol sprzedaje każdą jednostkę produktu po tej samej cenie mówimy o monopolu niedyskryminującym. Jeżeli różne jednostki tego samego produktu sprzedawane są po różnych cenach mamy do czynienia z dyskryminacją monopolistyczną.
KRÓTKOOKRESOWA RÓWNOWAGA MONOPOLU
Biorąc pod uwagę koszty produkcji oraz kształtowanie się przychodów monopol poszukuje optymalnej kombinacji między ceną i wielkością produkcji, tzn. takiej kombinacji która zmaksymalizuje zysk monopolu w krótkim okresie czasu.
Odległości między krzywymi PC i KC odpowiadające kolejnym wielkościom produkcji mierzą zysk całkowity monopolu.
Ogólny warunek maksymalizacji zysku monopolu pełnego jest podobny jak w przypadku przedsiębiorstwa doskonale konkurencyjnego: PM=KM oraz KM rosnący. Ponieważ krzywa popytu monopolu oraz krzywa PM posiadają nachylenie negatywne, koszt marginalny nie musi być rosnący w punkcie przecięcia się PM i KM. W tym przypadku warunek maksymalizacji zysku monopolu spełniony jest wówczas, kiedy KM spada wolniej od spadku PM.


(…)

… osiąga zysk negatywny.
Jeżeli cena jest mniejsza od KZP w punkcie maksymalizacji zysku wówczas monopol powinien zamknąć przedsiębiorstwo i zaprzestać produkcji. Jeśli P>KZP monopol może w dalszym ciągu wytwarzać produkcję Qe, mimo że nie pokrywa ona całości kosztów stałych monopolu.
KRZYWA PODAŻY MONOPOLU
W KRÓTKIM OKRESIE CZASU
Podaż przedsiębiorstwa definiujemy jako zależność funkcjonalną między ceną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz