Monitoring i programowanie strategiczne - zadania 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Monitoring i programowanie strategiczne - zadania 2 - strona 1

Fragment notatki:

pdf.

Notatka to rozwiązane zadania projektowe.
Pierwszy plik to analiza FMEA i zawiera takie informacje, jak: przyznawanie liczb priorytetowych oraz analiza FMEA

Drugi plik to bilans strategiczny i zawiera takie informacje, jak: wyróżnione obszary strategiczne, ocena obszarów strategicznych, arkusz bilansu strategicznego i podsumowanie.

Trzeci plik to system wczesnego ostrzegania i zawiera takie informacje, jak: klasyfikator celów, wskazanie dla poszczególnych celów podatności i zagrożeń, wskazanie zasad stosowania systemu w firmie.

Dodatkowo notatka opatrzona jest wykresami, rysunkami i tabelami.

Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu monitoring i programowanie strategiczne. Pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             >       >                                                                                                                                                                                                                             >    >                                                                                                                          <      >                                                                                                                                                                                          >                                                                                                                         

(…)


1.1 Zwiększyć ilości stałych klientów (mieć bazę 350-400 stałych klientów do 01.04.2011)
Zagrożenie:
- Stagnacja bądź zmniejszanie się segmentu stałych klientów
Podatności:
-niedostosowanie oferty do oczekiwań klientów
-słaba konkurencyjność oferty do innych przedsiębiorstw w tej branży
Miernik wczesnego ostrzegania:
k
100%
k k - ilość stałych klientów
(-100;-50> - stan krytyczny, należy…
… potencjalnych partnerów biznesowych
- słaba efektywność negocjacyjna i komunikacyjna pracowników w zdobywaniu kontaktów
- brak zachowania odpowiedniego interwału czasowego w poszukiwaniu miejsc noclegowych, itp.
- słaba medialność firmy
Miernik wczesnego ostrzegania:
Należy przeprowadzić kwartał przed sezonem
w
 100% w – ilość kontrahentów
w
(-100;-50> - stan krytyczny
(-50;0> - należy podjąć działania…

Rentowność 3
Płynność finansowa 3
Środki obrotowe 4
Okres zwrotu kapitału 4
Podsumowując najbardziej powinniśmy się skupid w obszarze marketingu oraz dystrybucji. Konieczne
jest uruchomienie kolejnych biur. Należy przeznaczyd większą ilośd środków na reklamę. Planujemy
wykupienie bloków reklamowych w magazynach o tematyce snowboardowej oraz narciarskiej. W
okresie przedsezonowym rozważamy również wykupienie…
… wczesnego ostrzegania:
Chęć podnoszenia swoich kwalifikacji, ocena na podstawie anonimowych ankiet przeprowadzanych w
siedzibie firmy wśród wszystkich pracowników.
Źródło: ankiety
Wskazanie zasad stosowania systemu w firmie
Zbieraniem danych, obliczaniem wskaźników oraz analizą zajmować będzie się praktykant (student
informatyki i ekonometrii na UEK’u) podczas wykonywania nieodpłatnych praktyk…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz