Monarchia konstytucyjna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Monarchia konstytucyjna - wykład - strona 1 Monarchia konstytucyjna - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Monarchia konstytucyjna - próby reform 1764-1768 Sejm Konwokacyjny S.A. Poniatowskiego
Powołano po 2 komisje na terytoriach Litwy i Polski:; kadencja 2-letnia, miały od 9 do 16 członków
Wojskowa - podniosła liczbę wojska do 18 tysięcy, zmodernizowała wojsko, ograniczyła rolę hetmana
Skarbowa koronna - uchwaliła pierwszy w dziejach projekt budżetu (1775 wprowadzony), ujednoliciła miary i wagi, zniosła cła wewnętrzne i zewnętrzne zastępując je cłem generalnym, popierała rozwiązania kapitalistyczne, rozwijała komunikację i drogi.
1768 - Prawa kardynalne zastępujące artykuły henrykowskie; ich promotorem była Katarzyna II
Potwierdzenie przywilejów szlachty
Elekcja tronu
Trójstanowość
Tolerancja religijna
1775 - II prawa kardynalne; postanowiono, że królem może być tylko Polak, z wyłączeniem synów i wnuków poprzedniego monarchy, a także gwarancje wszystkich 3 zaborców. 1773 - 1776 wprowadzono
Komisję edukacji narodowej z biskupem na czele, potem prymasem
8-osobowa rada z 6-letnią kadencją
Majątek byłego zakonu Jezuitów
Pierwsze ministerstwo edukacji
Reformy:
Laicyzacja
Restrukturyzacja
Rozwój pensji dla dziewcząt
Rada nieustająca - namiastka rządu; przewodnictwo króla; 18 osób z Senatu i 18 z Sejmu
Kadencja 2-letnia; potem zmiana 2/3 składu dla utrzymania ciągłości
5 departamentów:
Interesów cudzoziemskich (4)
Policji (8)
Skarbu (8)
Wojska (8)
Sprawiedliwości (8)
Początkowo w jej składzie ludzie orientacji prorosyjskiej - rada nieustającej zdrady Próba wzmocnienia rady poprzez rządy królewsko - ambasadorskie
Od 1789 znowu dominuje orientacja rosyjska
1788-1792 Reformy Sejmu Wielkiego zawarto w konstytucji 3 maja
Król
Odebrano mu inicjatywę ustawodawczą
Odebrano stałe miejsce w Sejmie (2 stanowość Sejmu)
Wzmocniono władze wykonawczą króla; ograniczając kompetencje rządu
Król był nietykalny i nieodpowiedzialny politycznie - wymagana kontrasygnata ministra lub premiera
Ministrowie odpowiedzialni politycznie i karnie Zniesiono wolną elekcję - teraz dziedziczna
Administracja terytorialna: 1789 - utworzono komisje porządkowe cywilno - wojskowe z reprezentacją miast (szlachta posesjonacka) 1791 - wprowadzenie podziału na województwa i powiaty Administracja miejska
Podział mieszczan na posesjonatów i nieposesjonatów. - pełnia władzy wyborczej tylko dla tych pierwszych, którzy na zgromadzeniach wybierali władzę miejską. Nowa instytucja straży praw zajmująca się naczelną administracją
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz