Modele animacji spo_ecznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele animacji spo_ecznej - strona 1 Modele animacji spo_ecznej - strona 2 Modele animacji spo_ecznej - strona 3

Fragment notatki:


1. Dwa modele animacji społecznej:
Animacja lokalna - locality development stosuje się w biernych społecznościach
mobilizowanie członków społeczności , uruchomienie procesów współpracy, samopomocy, samo zaradności Akcje społeczne - social action społeczności, w których występują silne konflikty społeczne wynikające ze sprzeczności interesów
mobilizowanie grup „słabszych”
2. Community development - organizowanie społeczności lokalnej
praktyki zorientowane na wzmocnienie siły i efektywności całej wspólnoty , poprawę warunków jej życia, w szczególności grup społecznie upośledzonych umożliwienie członkom uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji i osiągania realnego wpływu na okoliczności kształtujące ich życie .
 
10) Ocenić efektywność działań instytucji kultury (np domów kultury, muzeów, bibliotek itp...)  Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych -zainteresowanie animacja powodowane przeobrażeniami w życiu społecznym, zatarcie naturalnych struktur społ., patologie społ., zagubienie w świecie ludzkim i materialnym, -uelastycznienie zinstytucjonalizowanych praktyk edukacyjnych, Edukacja a kultura -Kultura jako dziedzictwo jednostek, narodów, regionów, ludzkie, sposoby Zycie -Edukacja w szerokim ujęciu - wykształcenie i wychowanie -edukacja i kultura nier ozerwalne. Kultura stanowi treść edukacji. Problemy: Kryzys zaufania i niechęć do dużych instytucji, kryzys wartości moralnych, konsumeryzm, chaos wartości, dzisiejszy człowiek - włóczęga, który porusza się bez celu, powierzchowność kontaktów międzyludzkich(bliskość fizyczna i jednocześnie dystans duchowy), odpowiedzialność moralna jest uciążliwa(najwygodniej jest nie udzielać się, być wolnym od obowiązków wobec społeczeństwa) edukacja nie przygotowuje do tempa zmian zachodzących w otaczającym świecie, Impl ikuje - powoduje, zawiera w sobie, pociąga za sobą Rozwiązania: pluralizm, decentralizacja - społ. ma udział w podejmowaniu decyzji, kształtowanie świadomości ekologicznej; myślenie kategoriami jakościowymi, zastąpienie adaptacyjnej, przygotowującej do zastanej rzeczywistości na rzecz doktryny krytyczno-twórczej; kształtowanie osobowości - wrażliwość, empatia, tolerancja, zdolność autokreacji, zastąpcie informacji encyklopedycznych treściami aktualnymi, kształcenie myślenia globalnego, nauczyciel, pełniący funkcje animatora, kierownika zespołu który nie narzuca ustalonych idei, zmiana orientacji życiowej z `mieć' na `być' Postmodernizm Zatarcie pomiędzy kulturą dnia powszedniego i kulturą wysoką, wysoki stopień produktywności, trudność w dokonywaniu wyborów, odrzucenie prawd uniwersalnych,

(…)

… zarezerwowany dla zamożnych
- Kryzysy ekonomiczne, społeczne
- bezrobocie ubóstwo
- nierówności społeczne
SAMOTNY TŁUM; w „samotnym tłumie”:
- zanik lub sformalizowanie komunikacji społecznej
- komunikacja społeczna związana z podziałem pracy
- dezintegracja funkcji życiowych (praca mieszkanie rozrywka kultura)
- zanik osobowości jednostki i jej autonomii
- monopol instytucji na regulowanie życia społecznego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz