Model konfliktu L - omówienie.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model konfliktu  L - omówienie. - strona 1 Model konfliktu  L - omówienie. - strona 2

Fragment notatki:

MODEL KONFLIKTU L.R. PONDY'EGO
L.R. Pondy (1972) rozpatruje konflikt jako proces, który składa się z wielu epizodów. W obrębie każdego epizodu wyróżnia się kilka stanów: Konflikt ukryty, konflikt spostrzegany, konflikt odczuwany, konflikt manifestowany i następstwa konfliktu. Stany te nawzajem na siebie oddziałują.
Konflikt ukryty. Ten stan konfliktu odnosi się do jego źródeł, których Pondy (1972) upatruje w:
konkurencji do niewystarczających dla wszystkich zasobów,
dążeniu do autonomii,
różnicach w celach poszczególnych osób,
konflikcie ról. Konflikt ukryty oznacza, że istnieją sprzeczności, lecz strony nie są jasne i świadome ich bicia.
Konflikt spostrzegany. Może odzwierciedlać sprzeczności zawarte w ukrytym konflikcie, ale może być także spostrzegany, kiedy nie istnieje konflikt ukryty. W drugim przypadku może zaistnieć gdy strony nie rozumieją swych prawdziwych stanowisk. Pondy (1972) zauważa, że wiele ukrytych konfliktów nie dochodzi do poziomu świadomości. Dzieje się tak gdyż działa mechanizm tłumienia. Mniej znaczące konflikty są wspierane ze świadomości lub po prostu nie poświęca się im dostatecznej uwagi. W organizacjach działa mechanizm skupiania uwagi na konfliktach, które można szybko i w rutynowy sposób rozwiązać; pomijane są konflikty, z którymi nie wiadomo, jak postępować. Często konflikt można rozwiązać poprzez polepszenie komunikacji.
Konflikt odczuwany. Stan ten wyraża uczucia stanu konfliktu. Bywa, że strony są świadome różnic między nimi, ale nie powodują to w nich napięcia lub niepokoju. Konflikt odczuwany nie ma konsekwencji w wzajemnych uczuciach uczestników konfliktu. Zdarza się jednak, że konflikt odczuwany wywołuje różne uczucia w stronach konfliktu. Uczucia mogą mieć swoje źródła w konflikcie ukrytym.
Konflikt jawny. Stan ten odnosi się do zachowań uczestników konfliktu. Najbardziej wyraźnym zachowaniem konfliktowym jest jawna agresja, chociaż normy organizacyjne nie dopuszczą takich zachowań. W rzeczywistości poza wojną, rewolucją lub zamieszkami społecznymi, konflikt rzadko się przejawia w takiej formie. Pondy (1972) uważa, że zachowanie konfliktowe ma miejsce tylko wtedy, gdy ktoś rozmyślnie i świadomie zmierza do sfrustrowania innych.
Według Pondy'ego (1972) następstwa konfliktu odnoszą się do stanu, jaki osiągnięto w interakcjach konfliktowych. Jednymi słowy, możliwe jest rozwiązanie spraw, które leżały u podłoża konfliktu. Ale zakończenie konfliktu nie likwiduje, w wielu przypadkach, jego źródeł. MODEL PROCESU KONFLIKTU WEDŁUG L.R. PONDY'EGO
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz