Młodzież polska - socjalizacja czy resocjalizacja?

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2177
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Młodzież polska - socjalizacja czy resocjalizacja? - strona 1 Młodzież polska - socjalizacja czy resocjalizacja? - strona 2 Młodzież polska - socjalizacja czy resocjalizacja? - strona 3

Fragment notatki:


Młodzież polska - lepsza socjalizacja i wychowanie czy resocjalizacja. Resocjalizacja - oddziaływanie wychowawcze na jednostki źle przystosowane do środowiska społecznego. Pojęcie stosowane do osób z zaburzeniami przystosowania społecznego oraz socjalizacji. Ponowna, prawidłowa socjalizacja usprawniająca społeczne funkcjonowanie w rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole, itp. Rewalidacja - teoria i praktyka oddziaływania na osoby niepełnosprawne (w szerszym tego słowa znaczeniu -pozafizyczne aspekty nie zawsze powiązane ze stanem zdrowia w dosłownym sensie).
Z historii wiemy, że młodzi zawsze buntowali się przeciwko zastanym formom i normom życia dorosłych. Brak porozumienia między tymi dwoma pokoleniami nie jest niczym nowym. Mimo to istnieje przekonanie, iż to skłócenie pokoleń nigdy nie przyjmowało tak drastycznych, a nawet wyrafinowanych form protestu, jak obecnie. Czy to jednak kwestia, tylko sobie „specyficznej” młodzieży, czy też obecnym czasom i galopującej cywilizacji? Akceleracja, najogólniej mówiąc, to specyficzne dla współczesności przyspieszenie rozwoju psychofizycznego rozwoju. Większość z nas zdaje sobie z niej sprawę a mimo to, rodzice przyjmują do swej świadomości tylko fizyczną jej część. Akceptują tylko to, że ich dzieci są wyższe, dorodniejsze, szybciej rozwijają się fizycznie. Nie zwracają uwagi na to, że w swoim domu posiadają kilkuletniego geniusza komputerowego. Nadal mówią: „ja mam rację”, „ja w twoim wieku” itp., itd.
Wszelką wiedzę człowiek najszybciej przyswaja we wczesnych fazach rozwojowych, Wtedy kształtują się jego sądy i poglądy. Choć potem uczy się jeszcze całe życie, choć się zmienia, to już nie tak bardzo. Zatem żyjemy, my i dzieci w jednych i tych samych czasach, ale więcej wiedzy o tych czasach przyswajają one. Jest to zresztą ogólna prawidłowość wszelkiej ewolucji. Coś się rozwija, a jednocześnie coś przemija... Wystarczy uświadomić sobie, z ilu źródeł informacji korzystają rodzice gdy byli w wieku swych dzieci, a do ilu źródeł informacji mają dziś dostęp one. Naturalnie, w śród dorosłych, budzi to wiele kontrowersji. Z jednej strony obwiniają przemoc zawartą w mediach, z drugiej - dziwią się dlaczego do ich pociech, zupełnie nie trafiają programy wychowawcze i oświatowe. Może te drugie zostały niewłaściwie spreparowane, lub zwyczajnie dzieciom tym nie poświęcono dostatecznie dużo czasu... Jaki bowiem dobry rodzic, wychowanie swych dzieci powierza telewizji? Z jednej strony zwiększa się dojrzałość intelektualna dzieci, z drugiej zaś wydłuża się okres ich niesamodzielności i uzależnienia od rodziców. Miedzy innymi dzieje się tak, gdyż czas nauki jest coraz dłuższy i utrudnione jest osiągnięcie samodzielności ekonomicznej (np. finansowej lub mieszkaniowej). Dystans w stosunku do dorosłych powiększa więc także szkoła. Od momentu przekroczenia progu szkoły trzeba podporządkować się dyrektywnemu systemowi oświaty. W wielu szkołach, co w polskich warunkach jest naturalne, absolutnie nie ma mowy o pielęgnowaniu indywidualności, o dyskusjach na lekcji itp. Programy, mimo że podobno się je modyfikuje, pozwalają uczniowi w zasadzie tylko na „wkuwanie”. Każdy zaś nauczyciel chce wtłoczyć każdemu dziecku maksimum wiedzy ze swej dziedziny, tak jakby program był ważniejszy niż uczeń.


(…)

… poprzez umacnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin oraz stworzenie optymalnych warunków powrotu do normalnego życia młodym ludziom pozostającym w konflikcie z normami prawnymi lub społecznymi. Odzwierciedleniem form prowadzenia zorganizowanej pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej jest katalog środków jakimi dysponuje sąd rodzinny. Wyszczególnione w nim środki mają charakter wychowawczy, z wyjątkiem budzącym wyraźne wątpliwości, umieszczeniem w zakładzie poprawczym. W postępowaniu wobec nieletnich stosowane są następujące środki:
upomnienie;
zobowiązanie do określonego postępowania (np. naprawa wyrządzonej szkody);
ustanowienie odpowiedniego nadzoru rodziców lub opiekunów;
ustanowienie nadzoru organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej albo osoby godnej zaufania;
zastosowanie nadzoru kuratora;
skierowanie do kuratorskiego ośrodka pracy z młodzieżą;
zakazanie prowadzenia pojazdów mechanicznych;
przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego;
umieszczenie nieletniego w instytucji lub organizacji powołanej do przygotowania zawodowego, rodzinie zastępczej, zakładzie wychowawczym lub innej placówce opiekuńczo-wychowawczej;
umieszczenie w zakładzie poprawczym…
… upośledzonych umysłowo, stosujące oddziaływania resocjalizacyjno-rewalidacyjne;
zakłady dla nieletnich z zaburzeniami neuropsychicznymi i innymi zaburzeniami osobowości, zapewniające wzmożoną opiekę psychoterapeutyczną. Resocjalizacja w tych placówkach realizowana jest poprzez nauczanie i wychowanie, kształcenie zawodowe, działalność ideowo-wychowawczą organizacji społecznych i młodzieżowych oraz zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe. Funkcjonowanie i praca wychowawcza określone są regulaminami z systemami nagród i kar.
Inny ich podział to:
państwowe młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
specjalne zakłady wychowawcze lub specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
państwowe domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, pogotowia opiekuńcze, rodzinne domy dziecka.
Istnieją jeszcze inne rodzaje placówek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz