Misja Organizacji - przesłanki

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Misja Organizacji - przesłanki - strona 1

Fragment notatki:

Ma 1 stronę.

Co w zasadzie powinniśmy osiągnąć definiując misję organizacji? W.R King i D.l. Cleland (1979) podali siedem celów dla realizacji których istnienie misji jest warunkiem koniecznym;
Osiągnięcie świadomości Jedności celu w organizacji.
Dostarczenie bazy dla alokacji środków w ramach organizacji.
Stworzenie podstaw dla właściwego użytkowania środków będących w dyspozycji organizacji.
Określenie zasad budowy klimatu wewnątrz organizacji.
Dostarczenie pracownikom możliwości wyrażenia zbioru oczekiwań.
Ułatwienie tłumaczenia celów w operacyjną strukturę odzwierciedlającą priorytety
Zasygnalizowanie odrębności.
Proces kreowania misji organizacji najprościej daje się wytłumaczyć na przykładzie nowo po wstające] organizacji. Typowa organizacja rodzi się, ponieważ pojedynczy przedsiębiorca ma marzenia, aspiracje i wiarę w swój pomysł. Poczucie misji oparte jest z reguły na następujących przesłankach
1. Występuje wiara w to, że produkt lub usługa dostarcza korzyści co najmniej równych jego cenie.
2. Zakłada się, że oferowany produkt lub usługa zaspakajać będzie potrzeby obecnie na da­nym rynku nie zaspokojone lub zaspakajane źle.
3. Istnieje założenie, że stosowana technologia pozwoli na dostarczenie produktu po takich kosztach i na takim jakościowym poziomie, że możliwe będzie stworzenie konkurencyjnej przewagi.
4. Do głosu dochodzi głębokie przekonanie o tym, że przy ciężkiej pracy i poparciu otoczenia przedsiębiorstwo nie tylko przetrwa. lecz będzie rosło zarówno pod względem rozmiaru jak i zysku.,
5. Przyjmuje się, że sposób, w jaki organizacja będzie realizowała swoje cele przyniesie jej pozytywną reakcję opinii publicznej,
W miarę upływu czasu zachodzić będzie potrzeba zredefiniowania misji, lak aby uwzględnić no­wą rzeczywistość. Zrewidowana misja będzie jednak zawierała te same elementy co oryginał. Podzielić je można na pięć wzajemnie ze sobą powiązanych grup:
1) podstawowy produkt lub usługa, rynek i technologia,
2) cele organizacji: przetrwanie, wzrost i zyskowność,
3) filozofia organizacji.
4) pożądana percepcja otoczenia zewnętrznego,
5) pożądana percepcja otoczenia wewnętrznego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz