Minimalizacja pliku źródłowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Minimalizacja pliku źródłowego - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Minimalizacja pliku źródłowego.
Plik źródłowy będący wynikiem naszej pracy moŻe być znacznych rozmiarów (kilkadziesiąt MB). Praca z duŻym plikiem jest czasochłonna, przetwarzanie obrazu trwa bardzo długo. Powinniśmy starać się, aby tworzony plik był jak najmniejszy. Dlatego naleŻy racjonalnie wprowadzać nowe elementy np. wykorzystując do tworzenia kopii wielokrotnych funkcję tworzenia bloku. Definiując blok zapamiętujemy tylko wzorzec, kolejne kopie bloku nie są nowymi elementami, a tylko odwołaniami do definicji, nie wpływają więc na wielkość pliku. W naszym przykładowym modelu uzasadnione byłoby utworzenie bloku cegły i pustaka stropowego. JeŻeli nadal nasz plik jest duŻy, a historia jego tworzenia długa, warto usunąć obiekty utworzone, a nieuŻywane, które mogły znaleźć się w pliku. Do tego celu słuŻy nam polecenie Usuń z menu Plik → Narzędzia rysunkowe. JeŻeli wybierzemy opcję „PokaŻ elementy, które moŻna usunąć” otrzymamy listę obiektów, które nie pełnią w modelu Żadnej roli, które moŻemy usunąć. Taka operacja często zmniejsza plik nawet o połowę.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz