Zakończenie pracy z edytorem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakończenie pracy z edytorem - strona 1

Fragment notatki:


1. Jak wyjść z edytora vi  Zakończenie pracy z edytorem:  :x wyjście z edytora z zapisem wprowadzonych poprawek  :q! wyjście z edytora bez zapisywania wprowadzonych poprawek    2. Mamy plik dane.tar W jaki sposób utworzyć plik dane.tar.md5 zawierający sumę kontrolną  md5 pliku dane.tar  md5sum /etc/passwd            -komenda  dbc5e89c489d53a52f6a34b54be2a32c /etc/passwd    -wynik     md5sum dane.tar  dane.tar.md5    3. W jaki sposób można przekierować wynik działania komendy ls -l do pliku aa ?  ls –l  aa  z nadpisaniem  ls –l  a  bez nadpisania    4. W jaki sposób można spowodować, że komenda wyświetla na ekranie tylko komunikaty o  błędach?  Przekierowanie stderr (sh, bash)    program 2 plik  przekierowanie stderr do pliku . komunikaty o błędach generowane przez  program będą zapisane do pliku plik (poprzednia zawartość pliku zostanie  skasowana)  program 2 plik  przekierowanie stderr do pliku . komunikaty o błędach generowane przez  program będą dopisane na końcu pliku plik  program  plik1 2plik2  skierowanie stdout do plik1 i stderr do plik2    Przekierowanie stderr (tcsh)  program & plik  skierowanie stdout i stderr do plik  (program  plik1) & plik2  skierowanie stdout do plik1 i stderr do plik2 . przekierowanie stderr bez  przekierowania stdout jest niemożliwe    5. Jak zachowuje się plik /dev/zero przy odczycie  Plik  /dev/zero  przy odczycie zachowuje się jak nieskończenie duży plik zawierający bajty o wartości 0    6. Jak zachowuje się plik /dev/null przy zapisie  Plik  /dev/null  przy zapisie jest to .czarna dziura. która przyjmie dowolnie dużą ilość danych.    7. Co to jest plik typu sparse?  Są to pliki w których występują .dziury. w danych. Przy odczycie miejsca w których występują dziury  wyglądają tak, jakby były tam zapisane bajty o wartości 0, jednakże .dziura. nie zajmuje miejsca na  dysku. W  miarę zapisywania danych w obszarze .dziury. plik zajmuje coraz więcej miejsca na dysku bez  widocznej  zmiany swojego rozmiaru.  Rozmiar wirtualny pliku typu sparse jest widoczny w wyniku działania komendy ls -l, rozmiar  rzeczywisty poda  komenda du (disk usage). Plik typu sparse powstaje automatycznie jeśli zażądamy zapisu danych na  pozycji  dalszej niż aktualny koniec pliku. Od aktualnego końca pliku aż do pozycji w której zaczynają się  zapisane dane powstaje .dziura..    --sparse=kiedy  Określa sposób tworzenia "rzadkich" plików. Plik "rzadki" ("sparse file") zawiera "dziury" -- sekwencje  zerowych bajtów, które nie zajmują żadnych fizycznych bloków na dysku; systemowa funkcja odczytu 

(…)

…; systemowa funkcja odczytu
(read) czyta je jako zera. Oszczędza to znacząco miejsce na dysku jak i powiększa prędkość, gdyż
wiele plików binarnych zawiera wiele kolejnych bajtów zerowych. Domyślnie cp wykrywa dziury w pliku
źródłowym przy pomocy zgrubnych metod heurystycznych i tworzy odpowiedni plik wynikowy również
jako rzadki. Argument kiedy opcji --sparse może mieć jedną z następujących wartości:
auto Zachowanie domyślne. Plik wynikowy jest rzadki jeśli plik
8. Mając dwa pliki specjalne blokowe, jak stwierdzić, czy reprezentują to samo urządzenie?
Każde urządzenie jest jednoznacznie reprezentowane przez trójkę (typ, major device id, minor device
id) gdzie
typ to urządzenie blokowe . b, albo znakowe . c. Przypisanie różnych kombinacji typ, minor, major do
poszczególnych urządzeń jest standardowe (takie samo w różnych wersjach i dystrybucjach
systemów z rodziny
Unixa). Urządzenie nie jest natomiast ściśle związane z nazwą pliku specjalnego.
Przykładowo, utworzenie pliku specjalnego blokowego /tmp/aa o parametrach major=2 minor=0
spowoduje, że
ten plik będzie również reprezentował stację dyskietek (tak jak /dev/fd0):
$ mknod /tmp/aa b 2 0
$ ls -l /tmp/aa
brw-rw-rw- 1 root floppy 2, 0 Oct 13 2003 /tmp…
… reprezentującego stację dyskietek komenda:
dd if=/dev/fd0 of=floppy.img
spowoduje utworzenie pliku floppy.img zawierającego obraz (wierną kopię) dyskietki, komenda
dd if=floppy.img of=/dev/fd0
nagra ten obraz z powrotem na dyskietkę. W ten sposób można pod unixem skopiować dyskietkę.
11. W jaki sposób można stwierdzić, czy dwa pliki posiadają jednakową zawartość?
Polecenie md5sum pozwala obliczyć sumę kontrolną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz