Systemy operacyjne - wykład 10

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy operacyjne - wykład 10 - strona 1 Systemy operacyjne - wykład 10 - strona 2 Systemy operacyjne - wykład 10 - strona 3

Fragment notatki:


Systemy operacyjne / System plików         1   System plików    Zarządzanie plikami    •  system zarządzania plikami częścią systemu operacyjnego,  •  dane wejściowe aplikacji pobierane z plików,  •  dane  wyjściowe  aplikacji  zachowywane  w  plikach  w  celu  długookresowego przechowywania.    Pojęcia dotyczące plików:    Pole   –  podstawowa  jednostka  danych,  zawiera  pojedynczą  wartość,  charakteryzująca się rozmiarem i typem danych,    Rekord  – kolekcja powiązanych pól, traktowany jako pewna całość,    Plik   –  kolekcja  podobnych  rekordów,  traktowany  jako  pewna  całość  identyfikowana  przez  unikatową  nazwę  pliku,  dostęp  do  pliku  moŜe  być  ograniczony poprzez prawa dostępu,  Systemy operacyjne / System plików         2     Baza  danych   –  kolekcja  powiązanych  danych  z  określonymi  relacjami  pomiędzy poszczególnymi danymi.    Typowe operacje    •   pobierz wszystko,  •   pobierz jeden,  •   pobierz nast ę pny,  •   pobierz poprzedni,  •   wstaw jeden,  •   usu ń  jeden,  •   zaktualizuj jeden,  •   pobierz kilka.    System zarządzania plikami  •  system udostępniający wyłączną metodę dostępu do plików,  •  jego istnienie uwalnia od konieczności implementacji własnych metod  dostępu.  Systemy operacyjne / System plików         3   Zadania systemu zarządzania plikami    •  oferowanie  metod  zarządzania  danymi  spełniających  wymagania  uŜytkowników,  •  gwarantowanie prawidłowości przechowywania danych w plikach,  •  optymalizowanie wydajności,  •  udostępnianie  obsługi  wejścia/wyjścia  dla  jak  największy  klasy  urządzeń do przechowywania danych,  •  minimalizacja bądź eliminacja potencjalnych moŜliwości uszkodzenia  bądź utracenia danych,  •  udostępnianie obsługi wejścia/wyjścia dla wielu uŜytkowników,    Systemy operacyjne / System plików         4   Minimalny zestaw wymagań wobec systemu plików:    •  kaŜdy uŜytkownik powinien móc tworzyć i modyfikować pliki,  •  kaŜdy  uŜytkownik  powinien  mieć  kontrolowany  dostęp  do  plików  innych uŜytkowników,  •  kaŜdy  uŜytkownik  powinien  móc  kontrolować  dostęp  do  własnych  plików,  •  kaŜdy  uzytkownik  powinien  móc  zmieniać  strukturę  własnych  plików  na potrzeby aplikacji,  •  kaŜdy uŜytkownik powinien móc przemieszczać dane między plikami,  •  kaŜdy  uŜytkownik  powinien  móc  przechowywać  i  odtwarzać  pliki  w 

(…)

… przemieszczać dane między plikami,
• kaŜdy uŜytkownik powinien móc przechowywać i odtwarzać pliki w
przypadku uszkodzenia,
• kaŜdy uŜytkownik powinien móc odwoływać się do plików poprzez
nazwy symboliczne.
Systemy operacyjne / System plików
5
Systemy operacyjne / System plików
6
Sterowniki urządzeń (device drivers)
• najniŜszy poziom,
• bezpośrednia komunikacja z urządzeniami peryferyjnymi,
• odpowiedzialne…
… disk)
dysk twardy (hard disk)
drukarka (line printer)
stacja pamięci taśmowej
terminale i tp.
W konkretnym systemie pliki urządzeń mogą nosić inne nazwy.
Pliki specjalne są zgrupowane w katalogu /dev. W katalogu tym wpisane
są pseudourządzenia i urządzenia rzeczywiste.
Systemy operacyjne / System plików
27
28
Systemy operacyjne / System plików
Pliki buforowane to:
W systemie UNIX dostęp do urządzeń…
…)
• odzwierciedlają róŜne struktury plików,
• róŜne metody przechowywania i przetwarzania danych.
7
Systemy operacyjne / System plików
8
Systemy operacyjne / System plików
9
Funkcje systemu plików
• Efektywność przechowywania
o dąŜenie do minimalizacji redundancji,
o redundancja moŜe być wykorzystywana do przyspieszenia
dostępu, np. poprzez indeksowanie.
• Łatwość zarządzania,
• Niezawodność.
Organizacja plików…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz