Mięśnie grzbietu - omówienie, sem IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mięśnie grzbietu - omówienie, sem IV - strona 1 Mięśnie grzbietu - omówienie, sem IV - strona 2

Fragment notatki:

MIESNIE GRZBIETU (musculi dorsi)
Miesnie grzbietu dzielimy na:
- powierzchowne - unerwiane przez gałezie brzuszne nerwów rdzeniowych, zanik budowy
metamerycznej, rozpoczynaja sie na kregosłupie ale zwiazane ze szkieletem konczyny
górnej
- głebokie - unerwiane przez gałezie grzbietowe nerwów rdzeniowych, zachowały
czesciowa metamerycznosc, zwiazane z kregosłupem
- podpotyliczne
Przebieg miesni grzbietu mo_na porównac do olinowania masztu na _aglowcu. Zapewniaja
one kregosłupowi stabilnosc, a równoczesnie umo_liwiaja wykonywanie ruchów w stawach
kregosłupa i obreczy konczyny górnej.
Miesnie powierzchowne:
- m. czworoboczny (kapturowy) (m. trapezius) - najpłyciej pod skóra; dwa miesnie tworza
romb, siegajacy od potylicy do ostatniego kregu piersiowego. Mo_e kurczyc sie w całosci
- wtedy powoduje przesuniecie barków ku górze, prostowanie szyi i zbli_enie łopatek do
kregosłupa (postawa “na bacznosc”) lub czesciowo - wtedy podnosi lub obni_a łopatke,
przechyla głowe w tył, przegina kregosłup w bok.
- m. najszerszy grzbietu (m. latissimus dorsi) - płaski i cienki, obni_a podniesione ramie,
podciaga je ku tyłowi i srodka i obraca do wewnatrz, przy ustalonej konczynie w czasie
podciagania na dra_ku podciaga tułów ku górze, natomiast przy ustalonej konczynie
opuszczonej uciska na _ebra pełniac role miesnia wydechowego jako tzw. „miesien
kaszlu”.
- m. równoległoboczny wiekszy i mniejszy (m. rhomboideus major et minor) - przykryty
przez miesien kapturowy, ma skosny przebieg, podciaga łopatke ku górze i ku linii
przysrodkowej.
- m. dzwigacz łopatki (m. levator scapulae) - podobnie jak poprzedni podciaga łopatke ku
górze i ku linii przysrodkowej.
- m. zebaty grzbietowy (m. serratus dorsalis) - płaskie i cienkie, zachowały budowe
metameryczna w odró_nieniu od innych mm. grzbietowych, wiec przez wielu anatomów
9
zaliczany jest do mm. głebokich (albo posrednich). Ze wzgledu na swoje przyczepy sa
nazywane kolcowo-_ebrowymi. Składa sie z dwóch miesni: tylny górny (posterior
superior) lub doczaszkowy (cranialis), który unosi _ebra w góre wspomagajac wdech, i
tylny dolny (posterior inferior) lub doogonowy (caudalis), który obni_a ostatnie _ebra - co
mogłoby wskazywac na jego role przy wydechu - jednak jest miesniem wdechowym.
Miesnie głebokie:
Ze wzgledu na wspólna czynnosc (utrzymywanie pionowej postawy ciała) otrzymały nazwe
m. prostownika grzbietu (m. erector spinae / trunci). Jednak ze wzgledu na ró_ny kierunek i ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz