Miejscowe systemy ogrzewania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miejscowe systemy ogrzewania - strona 1 Miejscowe systemy ogrzewania - strona 2 Miejscowe systemy ogrzewania - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEMY OGRZEWANIA    Ogrzewanie miejscowe  – kominki    Paleniska kominkowe  – otwarte paleniska nanieprzetworzone paliwa stałe,  wbudowane w przewod kominowy, oddaj ące ciepło do ogrzewanego  pomieszczenia g łownie na drodze promieniowania (sprawność energetyczna do  30%); uk łady tanie, lecz uciązliwe eksploatacyjnie (nierownomierna  temperatura pomieszczenia ogrzewanego, mo żliwość  zabrudzenia, niebezpiecze ństwo pożarowe).    Kominki grzewcze  – paleniska zamknięte, wykonane ze stali lub żeliwa (wraz z szybą  żaroodporną), zabudowane na stałe w kanale kominowym lub wolnostojące;  mozliwo ść wykonania w wersji wyposazonej w przeponowy wymiennik ciepła do  podgrzewu wody na cele c.o. lub/i c.w.u. (sprawno ść energetyczna do 80%); zasilane  zarówno przetworzonymi jak i nieprzetworzonymi paliwami stałymi.         Ogrzewanie miejscowe  – piece kaflowe    Piece kaflowe - dzia łają na zasadzie akumulacji ciepła wyzwolonego w procesie  spalania d ługopłomiennych paliw stałych (drewno, brykiety węgla brunatnego,  w ęgiel kamienny) w ceramicznym materiale konstrukcyjnym pieca; mechanizm  wymiany ciep ła z pomieszczeniem ogrzewanym: konwekcja + promieniowanie;  sprawno ść energetyczna: 65-75%.    Wady:  • znikoma mozliwość regulacji,  • nierownomierne oddawanie ciepła w czasie i przestrzeni (nierownomierny rozkład  temperatury kafli),  • nierownomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu,  • znaczne gabaryty i masa.      Ogrzewanie miejscowe  – piece żelazne    Piece  żelazne – zamknięte komory spalania wykonane ze stali lub żeliwa, o  stosunkowo cienkich  ścianach, o niewielkiej masie akumulacyjnej, zasilane paliwem  sta łym; oddawanie ciepła do pomieszczenia ogrzewanego następuje głownie na  drodze promieniowania (nierownomierne nagrzewanie pomieszcze ń);  charakterystyczn ą cechą jest możliwość regulacji mocy cieplnej  poprzez regulacj ę ilości powietrza dostarczanego do spalania (za  pomoc ą przepustnicy).    Konstrukcyjnie wyro żnia się trzy typy:  • piece ze spalaniem gornym, o wspolnej komorze spalania i zasobniku paliwa  (typowa sprawno ść energetyczna: 65-70%; temp. spalin: 50-300 oC; λ » 2),  • piece ze spalaniem dolnym, o rozdzielonej komorze spalania i  zasobniku paliwa (typowa sprawno ść energetyczna: 70-75%),  • piece stałopalne (powietrze do spalenia doprowadzane nie tylko  od do łu, lecz rownież z gory i z bokow – polepszenie warunkow  spalania gazow z odgazowania paliw sta łych).      Ogrzewanie miejscowe  – grzejniki gazowe  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz