Miejsce i rola Sądu Najwyższego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miejsce i rola Sądu Najwyższego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości - strona 1

Fragment notatki:

Miejsce i rola Sądu Najwyższego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. SN funkcjonuje na podstawie uregulowań konstytucyjnych oraz ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o Sądzie Najwyższym. Jest naczelnym organem wymiaru sprawiedliwości, sprawującym nadzór judykacyjny, czyli nadzór nad działalnością sądów powszechnych i szczególnych w zakresie orzekania. Nadzór judykacyjny funkcjonuje jako instancyjny, polegający na rozpoznaniu środków odwoławczych od orzeczeń sądów niższej instancji i nadzór pozainstancyjny, polegający na podejmowaniu uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne. Do zadań SN należy sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem oraz jednolitości orzeczeń sądów powszechnych i wojskowych przez rozpoznawanie kasacji i innych środków odwoławczych, podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne, rozpoznawanie protestów wyborczych oraz stwierdzenia ważności wyborów, referendum, opiniowanie projektów ustaw, na podstawie, których orzekają i funkcjonują sądy. SN dzieli się na Izby: Cywilną, Karną, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, Wojskową. W SN działa kancelaria Pierwszego Prezesa SN, wykonująca zadania związane z obowiązkami Pierwszego prezesa SN w zakresie spraw finansowych, kadrowych i administracyjno - gospodarczych. Kieruje ją Szef kancelarii, którego mianuje i odwołuje Pierwszy Prezes SN. Biuro Studiów i Analiz SN wykonuje zadania związane z pełnieniem przez SN oraz jego prezesa funkcji związanych z pieczą na d zgodnością z prawem i jednolitością orzecznictwa sądów powszechnych i szczególnych oraz ocenę spójności prawa stosowanego przez sądy. Biurem kieruje dyrektor, powoływany i odwoływany przez Pierwszego Prezesa SN. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz