Międzynarodowe stosunki polityczne - konflikty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki polityczne  - konflikty - strona 1

Fragment notatki:

AFRYKA
SPORY I KONFLIKTY ORAZ WSPÓŁPRACA REGIONALNA W AFRYCE
Literatura:
J.J. Milewski ; W. Lizak - „ Stosunki międzynarodowe w Afryce ”
Materiały z yahoo + fragmenty ksiązki prof. Kukułki
Wikipedia
Instytucjonalizacja regionalizmu afrykańskiego. Od OJA do Unii Afrykańskiej.
PIERWSZE DZIAŁANIA INTEGRACYJNE :
XIX/XX w. - pierwsze idee , zrodzone wśród afroamerykańskich działaczy z Karaibów i Ameryki PN , którzy walczyli przeciwko kolonializmowi oraz w obronie sprawiedliwości i godności każdego człowieka.
Do końca II WŚ odbyło się 5 konferencji panafrykańskich ( najważniejsza była ostatnia - X. 1945- w Manchesterze , gdyż pojawili się tam przedstawiciele ruchów społ. i polit. działający na Czarnym Lądzie ) :
Zróżnicowane poglądy dotyczące panafrykanizmu :
- mniej radykalne programy mówiły o równości ras , konieczności reform w koloniach
- inne wzywały do politycznego wyzwolenia i wzajemnego wsparcia narodów uciskanych
- przedstawiciele kolonii francuskich dali początek ideologii negritude , zwracającej uwagę na kulturalne i społeczne aspekty „ czarnej świadomości ”
- najbardziej radykalne hasła , związane z marksizmem , postulowały koniec kolonializmu i zjednoczenie kontynentu
Poza tym ideologowie panafrykańscy byli pod silnym wpływem Mahatmy Ghandiego , zalecali walkę bez użycia przemocy.
Po II WŚ zmianie ulegają główne cele ruchu :
Apele o przyznanie praw politycznych rdzennym mieszkańcom kolonii i Afrykańczykom w metropoliach zastąpiono zdecydowanymi żądaniami zakończenia kolonializmu i realizacji prawa do samostanowienia.
Po wojnie nadal brak było jednoznacznie zdefiniowanej ideologii panafrykanizmu. Kwame Nkrumah zaproponował instytucjonalizację ruchu panafrykańskiego w postaci Unii Państw Afrykańskich i utworzenie Rządu Jedności.
IV. 1958 r. - I Konferencja niepodległych państw afrykańskich
- w Akrze ( Ghana ) na zaproszenie prezydenta Nkrumaha
- uczestnicy : Liberia , Etiopia , Egipt , Tunezja , Maroko , Sudan, Libia , Ghana ( RPA - odmowa udziału )
- poruszono kwestię relacji między niezależnymi państwami Afryki i wsparcia ruchów wyzwoleńczych na całym kontynencie - propozycja Nkrumaha dot. utworzenia stałej instytucji reprezentującej interesy kontynentu na forum

(…)

… ich suwerenności , integralności terytorialnej i niepodległości;
zlikwidowanie kolonializmu w Afryce we wszystkich jego postaciach;
popieranie współpracy międzynarodowej , uwzględniając w należytym stopniu Kartę Narodów Zjednoczonych i Powszechną Deklarację Praw Człowieka.
ZASADY ORGANIZACJI :
Art.3
suwerennej równości wszystkich państw członkowskich ;
nieingerencji w sprawy wewnętrzne państw;
poszanowania…
… i Rio de Oro -POLISARIO z Sahary Zach.
Rezolucje :
- 1965 r. : wzywająca do zerwania kontaktów dyplomatycznych z UK i Rodezją
- 1968 r. : wprowadzająca szerokie sankcje przeciw RPA
Nie przyniosły rezultatu. Często łamane np. Malawi otwarcie handlowało z RPA
Walka przeciw kolonializmowi - > zakłócana brakiem kontynentalnego przewodnictwa , zależnością od zagranicy.
OJA potępiała formy zagranicznej…
… - przyjęcie organizacji południowo - afrykańskich
Wśród byłych kolonii frankofońskich ; kilka inicjatyw integracyjnych , z reguły nieskutecznych ,
Krótkotrwałych.
Spotkanie przywódców afryk. Na konferencjach w Monrowii ( VIII 59') i Addis Abebie ( VI. 60')
- początkowo uwaga skoncentrowana tylko na koniczności zlikwidowania kolonializmu , problem jedności na dalszym planie
- 1960 - przełom , oficjalnie…
… jedności Afrykańskiej Na szczycie w Addis Abebie w 1963r. spotkały się delegacje 31 państw oraz 20 partii i organizacji z krajów pozostających w kolonialnej zależności. Istniały 3 grupy transterytorialne :
„ Grupa Brazzaville ”- powołana w XII. 1960r. przez konserwatywnych przywódców z 12 krajów dawnej frankofońskiej części Afryki ( Kamerun , Republika Środkowej Afryki , Czad , Kongo-Brazzaville , Dahomej…
… I zorganizowano w Addis Abebie konferencję. Nastąpiło to po ustabilizowaniu sytuacji w Kongo- Leopoldville i proklamowaniu niepodległości Algierii.Miano rozstrzygnąć kwestię integracji bądź w postaci federacji bądź związku niezależnych państw.
Dyskutowano nad 2 projektami :
Przedstawiony przez Nigerię -> Karta z Lagos z 1962r. uchwalona na konferencji „ grupy Monrowii ” ( unia suwerennych państw).
Przedstawiony…
… przewodniczy przywódca kolejnego kraju członkowskiego. W przypadku gdy obrady odbywają się w innym państwie niż Etiopia , to przewodniczącym jest szef tego państwa.
Przewodniczący ze swoimi 8 zastępcami tworzy Biuro Zgromadzenia. Po zakończeniu sesji przez cały następny rok przewodniczący pełni funkcję rzecznika OJA oraz łącznika pomiędzy państwami członkowskimi.
( W latch 80 spór o Saharę Zachodnią podważył…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz