Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 2 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 3

Fragment notatki:

Bilans Budżetu Państwa
jest to roczny plan dochodów i wydatków państwa na podstawie corocznych ustaw budżetowych.
Po przyjęciu takiej ustawy przez Sejm w bieżącym roku budżetowym następuje realizacja planu budżetowego a kilka miesięcy po zakończeniu roku budżetowego w okolicach maja/czerwca przygotowane jest i udostępnione przez ministra finansów sprawozdanie z wykonania budżetu. Sprawozdanie to obejmuje plany budżetowe a druga rubryka to właśnie wykonanie tych planów. W Polsce dochody budżetu państwa oscylują na poziomie 280 mld zł. Wydatki oscylują wokół 315 mld zł. Deficyt budżetowy oznacza przewagę wydatków nad dochodami w danym państwie, ok.35 mld zł.
Zgodnie z kryteriami konwergencji (zbieżności finansowej) deficyt nie powinien przekraczać 3% PKB. Próg ten stanowi rodzaj zabezpieczenia przed nadmiernym zadłużaniem się państwa, nadmierną swobodą wydatkowania środków publicznych. Inne budżety w naszym kraju tzn., samorządowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne funkcjonują w oparciu o te same reguły dotyczące dochodów i wydatków budżetowych, deficytu. Inna jest skala tych budżetów, na poziomie milinów złotych, z wyjątkiem województwa mazowieckiego. Co więcej analogiczny szablon czy tez struktura samorządowa, lokalna funkcjonuje w innych państwach unijnych. W Polsce mamy do czynienia z uchwałami budżetowymi na szczeblu lokalnym a z ustawa budżetową na szczeblu centralnym. Dochody budżetowe utożsamiane są z polityką fiskalną, natomiast wydatki budżetowe utożsamiane są z polityką budżetową. Zarówno jedna i druga polityka realizowana jest przez ministra finansów. Istnieje teoretycznie nadwyżka budżetowa która oznacza taką sytuację w której dochody budżetu państwa przekraczają/są większe niż wydatki budżetu państwa. Dług publiczny oznacza ogólne zadłużenie państwa. Powtarzalność deficytów budżetowych przyczynia się do zwiększenia długu publicznego. Dług publiczny oznacza zatem zobowiązania państwa wynikające z poprzednich lat, z długiego okresu. W PL dług publiczny wynosi powyżej 800 mld zł. Natomiast % dług publiczny w PL nie powinien przekraczać 3/5 PKB, tzn. 60% PKB. Określenie wyżej wymienionego progu w postaci ułamkowej w Konstytucji RP jest to bardzo dobre i bezpieczne rozwiązanie przez to że jest to zapisane w Konstytucji. PKB oznacza produkt krajowy brutto, czyli zsumowana wartość dóbr, usług wytworzonych w danym państwie w określonym czasie. Decydującym kryterium w określaniu PKB będzie kryterium geograficzne. Oznacza to, że przedsiębiorstwo zagraniczne działające na terenie kraju przyczynia się/tworzy PKB tego kraju np., przedsiębiorca Francuski działający w PL tworzy PKB Polski. Tak określony PKB wyrażany jest najczęściej w $ amerykańskich. Zatem można powiedzieć, że PKB oznacza wielkość danej gospodarki np., PKB Polski wynosi ponad 500 mld $, sytuuję to nas na 22 miejscu na świecie.

(…)

… $.
Decydującym kryterium jest położenie geograficzne.
UE - 505 mln ludności
USA - 310 mln
Chiny - 1 mld 300 mln
Japonia - 120 mln
Niemcy - 78 mln
Francja - 60 mln
UK - 53 mln
Brazylia - 200 mln
Włochy - 59 mln
Kanada - 24 mln
Rosja - 140 mln
Indie - 1 mld 100 mln
Polska - 38 mln
PKB per capita oznacza wielkość gospodarki danego państwa podzieloną na ilość obywateli w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz