Michael Mann - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Michael Mann - omówienie - strona 1 Michael Mann - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Michael Mann Apekty władzy
 Dystrybutywna władza to władza aktora a) nad b) (jeśli a) zdobywa
władzę, to zawsze kosztem b), w tym sensie władza ma charakter
skończony). Władza kolektywna z kolei to władza łączna kilku aktorów
(tj. Np. Wspólnie rozumiana władza a) i b) użyta w celu opanowania/
wykorzystania c))
 Władza ekstensywna jest w stanie mobilizować duże grupy ludzi z
obszernych terytoriów. Z kolei władza intensywna moblizuje duży
stopień oddania lub lojalności od obywateli.
 Władza rozproszona nie jest egzekwowana w sposób
usystematyzowany. Rozprzestrzenia się w sposób spontaniczny,
nieuświadamiany oraz ma chcarakter zdecentralizowany. Ludzie
wprawdzie postępują w pewien określony sposób, ale nie jest on
zaordynowany przez konkretną osobą bądć organizację (władza
ideologiczna lub ekonomiczna). Władza scentralizowana ma ściścle
określone źródło.
Najbardziej efektywne sposoby wykorzystywania władzy łączą w sobie wszystkie jej
aspekty. Można zatem mówić o czterech rodzajach/źródłach władzy, które - razem
wzięte - mają wpływ na ogólną strukturę społeczeństw, których dotyczą.
Należą do nich:
 Władza ideologiczna
 Władza ekonomiczna
 Władza militarna
 Władza polityczna
Władza ideologiczna ma swoje źródłow w potrzebie ludzi
znajdowania pewnego określonego sensu w życiu, dzielenia
systemu nrom i wartości oraz brania udziału w razmaitych
praktykac estetycznych i rytualnych. Kontrola nad ideologią jest
źródłem władzy społecznej.
 Władza ekonomiczna wypływa z potrzeby pozyskiwania,
przetwarzania, dystrybuowania i konsumowania zasobów
natury. Jest efektywna ponieważ stanowi kombinację
intensywnej wpsóracy w ramach ekstensywnych łańcuchów
dystrybucji, wymiany i konsumpcji. To mieszanka intensywnych I
ekstensywnych aspektów władzy, która ma charakter zarówno
scentralizowany, jak i rozproszony.
Władza militarna to społeczna organizacja przymusu fizycznego.
Ma swoje źródło w potrzebie zorganizowanej obrony lub też
agresji o charakterze instrumentalnym. Siła militarna łączy w
sobie aspekty intensywne i ekstensywne, bowiem prowokuje
lojalności oraz dotyczy dużych obszarów geograficznych. Stanowi
istotny składnik władzy społecznej.
 Władza polityczna wypływa z konieczności i użyteczności
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz