miary ubóstwa, indeks HDI, cła

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
miary ubóstwa, indeks HDI, cła - strona 1 miary ubóstwa, indeks HDI, cła - strona 2

Fragment notatki:


Miary ubóstwa Relatywna granica ubóstwa, np. poniżej 50% przeciętnego dochodu w kraju. Jest ona nieco zawodna, szczególnie w krajach zamożnych. Ponadto, nie nadaje się ona do porównywania krajów między sobą.
Bezwzględna granica ubóstwa , oparta np. o minima socjalne - równa koszykowi dóbr i usług niezbędnych do życia.
Procent populacji żyjącej poniżej 1$(2$) dziennie (PPP)
Luka ubóstwa , czyli przeciętna odległość od granicy ubóstwa części populacji znajdującej się poniżej tej granicy. Krzywa Lorenza ( skumulowany dochód x skumulowana liczebność) Krzywa Lorenza jest często wykorzystywana w ekonometrii do opisywania stopnia nierówności dystrybucji dochodów w społeczeństwie. Krzywa nachylona pod kątem 45 stopni przedstawia równomierny rozkład dochodów w społeczeństwie.
Gini index: G=A/(a+b) Indeks Gini'ego jest najpopularniejszą miarą nierówności. Przyjmuje on wartości od 0 (równość kompletna) do 1 (nierówność kompletna - wszystkie dobra w rękach jednej osoby). Obrazuje nierównomierny rozkład dóbr, w szczególności nierównomierny rozkład dochodu. Współczynnik dyspersji decylowej D = konsumpcja najbogatszych 10% społeczeństwa / konsumpcja najbiednejszych 10% społeczeństwa
HDI - Human Development Index Wskaźnik Rozwoju Społecznego , czasem tłumaczone jako Wskaźnik Rozwoju Ludzkiego - miernik opisujący efekty w zakresie społeczno-ekonomicznego rozwoju poszczególnych krajów. Wskaźnik wylicza się na podstawie:
Oczekiwanej długości życia; Ogólnego współczynnika skolaryzacji brutto(odsetek społ., który ukończył poszczególne etapy edukacji);
Wskaźnika umiejętności pisania i czytania ze zrozumieniem(piśmienność);
PKB per capita w USD, liczonego według parytetu nabywczego waluty (PPP $);
liczba łóżek szpitalnych na 1000 mieszkańców. HPI - Human Poverty Index HPI-1 (dla krajów rozwijających się) - wskaźnik mierzy ubóstwo w krajach rozwijających się. Wartość wskaźnika określają min: Procent ludności, co do którego spodziewany jest zgon przed 40. rokiem życia; Odsetek dorosłych analfabetów; Procent ludzi bez dostępu do nieskażonej wody; Odsetek dzieci do 5.roku życia z niedowagą. HPI 2 (dla wybranych krajów oecd) - wskaźnik mierzy ubóstwo w krajach wysoko rozwiniętych. Wartość wskaźnika określają: Odsetek ludności, co do której spodziewany jest zgon przed 60. rokiem życia; Odsetek dorosłych, nie umiejących posługiwać się słowem pisanym w stopniu przynajmniej dostatecznym; Odsetek ludności żyjący poniżej granicy ubóstwa(50% średnich dochodów);

(…)

… są wyższe od kosztów produkcji zagranicznej. Cła prohibicyjne(zaporowe) - cła te są wyjątkowo wysokie i zmierzają do stworzenia bariery dla importu wybranych towarów. Władze państwowe ustanawiają cła zaporowe chcąc zapobiec importowi określonych towarów.
Cła antydumpingowe - stosowane są w odniesieniu do importu towarów z takich krajów, które uprawiają w handlu międzynarodowym dumping, a więc sprzedają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz