Mgr Stanisław Zyskowski

Wykłady (PIOTR KUSIO)

  • Uniwersytet Gdański
  • mgr Stanisław Zyskowski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2037

Historia państwa i prawa polskiego notatki spisane przez Piotra Kusio rozpowszechnianie za podaniem imienia i nazwiska 30.01.2008 - egzamin (w Auli, 10.00-12.30) Zakres materiału na egzamin: Bardach - zagadnienia wstępne  - rozdział 1 - rozdział 2 oprócz podrozdziału 8 (skarbowość) - rozdział 3 o...

Organy ochorny prawnej

  • Uniwersytet Gdański
  • mgr Stanisław Zyskowski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 945

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ 1.Sądy Powszechne 1.1 Struktura do 1950 *początkowo utrzymano ustrój z 2RP z 1928 - Sądy grodzkie + sądy pracy (powiązane przez system środków odwoławczych) - Sądy okręgowe + wydziały handlowe (1 sędzia okręgowy + 2 ławników) - Sądy apelacyjne - Sąd Najwyższy *podział te...

Konstytutcja 3 Maja

  • Uniwersytet Gdański
  • mgr Stanisław Zyskowski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1085

KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791 *informacja podkreślone to te na które kazał zwrócić uwagę pod kątem egzaminu/konkursu 1788- Sejm 4-letni, powołany jako konfederacja(możliwość głosowania większością głosów) 1) Ustawa o sejmikach z 24.03.1791 r. 2) Ustawa o