Mgr inż. Katarzyna Klimkiewicz

note /search

Ocena pracowników

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2373

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Zadanie: Proces oceniania Maria Wojnar 1. Czy prawidłowo zostały dobrane kryteria oceny do celu jaki został postawiony przed oceną?Uważam, że kryteria nie zostały odpowiednio dobrane. W opisanym przypadku, w którym chodzi o zwolnienie pracownika, nie powinno kierować ...

Kodeks etyczny na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego - prezent...

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3598

Kodeks etyczny to dokument kodyfikujący wartości wspólne członków organizacji określający zachowania, jakie uważa się za właściwe, wskazujący to, co nie jest właściwe oraz określający sankcje jakie mogą być stosowane w przypadku niestosowania się do postanowień kodeksu.  Za najlepsze kodeksy etyczn...

Kodeks etyczny na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego - referat...

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 6741

3698240410210Kodeks etyczny na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnegoKodeksy etyczne stanowią najprostszy sposób przekazu pracownikom informacji o obowiązujących w danej organizacji normach i akceptowanych sposobach postępowania w kluczowych dla niej obszarach.Kodeks etyczny to dokument kodyfiku...