Metrologia i monitoring - Obliczanie niepewności standardowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metrologia i monitoring - Obliczanie niepewności standardowej  - strona 1

Fragment notatki:3.2. Obliczanie niepewności standardowej a)Metoda typu A - wykorzystuje analizę statystyczną serii pojedynczych pomiarów b)Metoda typu B - metoda obliczeniowa niepewności inna niż analiza obserwacji. Obie metody są równoprawne Niepewności klasyfikuje się ze względu na ich sposób określania jako typu A i B. Kategorie te odnoszą się do niepewności i nie są czymś zastępczym dla słów przypadkowy, systematyczny. Niepewność pomiarowa od znanego oddziaływania systematycznego może być obliczana metodą A, a w niektórych przypadkach typu B. To samo może dotyczyć niepewności charakteryzującej oddziaływanie przypadkowe. a)Niepewność standardowa typu A - jest obliczana z funkcji gęstości prawdopodobieństwa, otrzymanej z obserwacji rozkładu gęstości
b)Niepewność standardowa typu B - jest obliczana na podstawie złożonej funkcji gęstości prawdopodobieństwa. Oba podejścia korzystają z uznanych interpretacji prawdopodobieństwa. Stosowanie metody typu B wymaga doświadczenia. Błędy systematyczne - występują zawsze, są związane z dokładnością sprzętów jakich używamy i wynik może mieć zawsze charakter statystyczny
Błędy przypadkowe- mają charakter losowy, jest analizowany metodą statystyczną
3.3.Złożona niepewność standardowa- jest to niepewność standardowa wyniku pomiaru określana gdy wynik ten jest otrzymywany z wartości pewnej liczby innych wielkości, równa pierwiastkowi kwadratowemu z sumy wyrazów, będących wariancjami lub kowariancjami tych innych wielkości, z wagami zależnymi od tego jak wynik pomiaru zmienia się wraz ze zmianami tych wielkości Niepewność rozszerzona - jest to wielkość określająca przedział wokół wyniku pomiaru, od którego to przedziału oczekuje się że, obejmie dużą część rozkładu wartości, które w uzasadniony sposób można przypisać wielkości mierzonej Współczynnik rozszerzenia K- jest to współczynnik liczbowy przez który mnoży się niepewność standardową aby określić niepewność rozszerzoną. K€ najczęściej. Teoria niepewności wykorzystywała wprowadzenie intuicji dotyczącej stosowania nawiasów.
3.4.Zaokrąglenia Niepewność wprowadza także różne metody zaokrągleń, a także metodykę kolejności wykonywania operacji przy zaokrąglaniu.Cyfry znaczące- wszystkie cyfry poza zerami z lewej strony i ostatniego zera jeśli wynik jest zaokrąglony Zaokrąglanie niepewności 1)Wyrażamy niepewność za pomocą liczby określonej położeniem pierwszej cyfry znaczącej nadmiarowo. Nie wolno niedoszacować. 2)Jeśli w pierwszym kroku metoda spowoduje wzrost 10% początkowej wartości niepewności to nie może być ona krokiem ostatecznym, tylko należy przejść do kroku drugiego
3.6.Niepewność pomiarowa a)Niepewność systematyczna- występuje zawsze; jest spowodowana dokładnością urządzeń pomiarowych oraz innymi niedokładnościami spowodowanymi przez obserwatora wykonującego pomiary b)Niepewność przypadkowa- jest losowa. Jeśli w procedurze powtarzalnych pomiarów okaże się że mamy identyczne wyniki nie objawia się niepewność przypadkowa, możliwe że nie mamy niedokładny przyrząd. Jeśli wyniki będą różne mamy niepewność przypadkową. (Te dwa rodzaje niepewności składają się na niepewność całkowita pomiaru. Nie jest to suma !) Wynika z tego że na wynik pomiaru wpływa wiele czynników Jeśli wyniki pomiarów są różne to ma sens zwiększenie ilości pomiarów do ok. 30. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz